Visa allt om T.M. Chiptuning AB
Visa allt om T.M. Chiptuning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 708 2 220 2 287 2 623 2 200 1 049 1 204 1 581 707
Övrig omsättning 4 - 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 294 253 171 130 577 19 5 30 -51
Resultat efter finansnetto 287 254 161 110 556 4 -5 31 -51
Årets resultat 163 146 43 7 318 4 -5 31 -51
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 809 820 960 936 1 140 492 502 233 13
Omsättningstillgångar 839 616 359 419 331 194 170 176 201
Tillgångar 1 648 1 436 1 319 1 355 1 471 686 672 409 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 756 593 461 418 411 93 89 95 64
Obeskattade reserver 478 403 338 233 133 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 57 439 233 225 130 0
Kortfristiga skulder 415 440 519 647 488 360 358 184 150
Skulder och eget kapital 1 648 1 436 1 319 1 355 1 471 686 672 409 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 90 102 330 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 323 276 236 298 60 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 124 109 104 117 42 52 56 119 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 712 2 220 2 301 2 623 2 200 1 049 1 204 1 581 707
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 708 2 220 2 287 2 623 2 200 1 049 1 204 1 581 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 386 341 415 102 142 158 450 311
Rörelseresultat, EBITDA 365 319 255 237 707 111 89 64 -49
Nettoomsättningförändring 21,98% -2,93% -12,81% 19,23% 109,72% -12,87% -23,85% 123,62% -%
Du Pont-modellen 17,90% 17,69% 13,12% 9,74% 39,36% 2,77% 1,04% 7,82% -23,83%
Vinstmarginal 10,89% 11,44% 7,56% 5,03% 26,32% 1,81% 0,58% 2,02% -7,21%
Bruttovinstmarginal 55,17% 60,41% 59,34% 44,87% 52,64% 49,86% 49,09% 51,55% 67,61%
Rörelsekapital/omsättning 15,66% 7,93% -7,00% -8,69% -7,14% -15,82% -15,61% -0,51% 7,21%
Soliditet 68,50% 63,19% 54,94% 43,52% 34,60% 13,56% 13,24% 23,23% 29,91%
Kassalikviditet 183,13% 116,82% 54,72% 48,53% 48,36% 24,44% 30,17% 79,35% 118,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...