Visa allt om Ribbing Consulting AB
Visa allt om Ribbing Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 726 945 996 932 983 948 625 1 171 1 454
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 255 172 120 179 256 -191 390 345
Resultat efter finansnetto -25 256 174 123 183 260 -190 396 351
Årets resultat -25 153 112 115 98 190 -189 284 250
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 120 120 120 120 120 113 106 109 112
Omsättningstillgångar 703 850 790 734 649 613 460 744 592
Tillgångar 823 970 910 854 769 726 566 853 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 613 610 598 483 535 345 629 524
Obeskattade reserver 168 168 108 78 47 0 0 1 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 217 189 192 178 239 191 221 224 178
Skulder och eget kapital 823 970 910 854 769 726 566 853 704
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 371 - - 396 387 300 360 360 547
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 350 419 0 6 19 25 9 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 278 232 276 259 263 244 228 257 352
Utdelning till aktieägare 0 150 150 100 0 150 0 95 89
Omsättning 726 945 996 932 983 948 625 1 171 1 454
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 726 945 996 932 983 948 625 1 171 1 454
Personalkostnader per anställd (tkr) 660 582 697 683 674 584 653 657 919
Rörelseresultat, EBITDA -27 255 172 120 182 259 -188 393 348
Nettoomsättningförändring -23,17% -5,12% 6,87% -5,19% 3,69% 51,68% -46,63% -19,46% -%
Du Pont-modellen -3,04% 26,39% 19,23% 14,40% 23,80% 35,81% -33,57% 46,42% 49,86%
Vinstmarginal -3,44% 27,09% 17,57% 13,20% 18,62% 27,43% -30,40% 33,82% 24,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 66,94% 69,95% 60,04% 59,66% 41,71% 44,51% 38,24% 44,41% 28,47%
Soliditet 69,14% 76,71% 76,29% 76,75% 67,31% 73,69% 60,95% 73,82% 74,64%
Kassalikviditet 323,96% 449,74% 411,46% 412,36% 271,55% 320,94% 208,14% 332,14% 332,58%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...