Visa allt om Elvenite AB
Visa allt om Elvenite AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 40 879 36 439 28 861 26 731 25 989 16 526 14 975 12 943 5 337
Övrig omsättning 207 - - - 63 48 31 91 20
Rörelseresultat (EBIT) 5 461 5 582 4 883 4 951 6 545 3 325 3 272 4 669 2 062
Resultat efter finansnetto 5 962 5 848 4 798 5 175 6 593 3 157 3 385 4 741 2 065
Årets resultat 7 113 3 944 2 870 2 612 3 289 1 701 1 832 2 532 1 103
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 101 1 908 1 843 1 600 1 479 7 29 40 17
Omsättningstillgångar 16 371 18 669 16 849 18 336 16 499 12 276 11 263 8 109 3 165
Tillgångar 23 473 20 578 18 692 19 936 17 978 12 282 11 292 8 149 3 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 597 4 484 4 640 5 869 6 457 5 169 4 748 3 555 1 203
Obeskattade reserver 5 087 8 388 7 751 6 809 5 369 3 404 2 593 1 725 523
Avsättningar (tkr) 1 410 1 187 920 621 323 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 379 6 519 5 381 6 636 5 828 3 710 3 951 2 868 1 456
Skulder och eget kapital 23 473 20 578 18 692 19 936 17 978 12 282 11 292 8 149 3 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 192 2 333 2 101 1 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 15 248 12 932 11 160 10 669 8 967 4 272 2 931 1 010 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 7 805 5 892 5 506 5 213 4 328 2 836 2 594 1 647 924
Utdelning till aktieägare 7 100 4 000 4 100 4 100 3 200 2 000 1 280 640 180
Omsättning 41 086 36 439 28 861 26 731 26 052 16 574 15 006 13 034 5 357
Nyckeltal
Antal anställda 27 23 22 22 17 13 9 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 514 1 584 1 312 1 215 1 529 1 271 1 664 2 157 1 334
Personalkostnader per anställd (tkr) 910 880 798 769 833 2 918 819 630
Rörelseresultat, EBITDA 5 817 5 919 5 226 5 236 6 680 3 334 3 283 4 680 2 066
Nettoomsättningförändring 12,18% 26,26% 7,97% 2,86% 57,26% 10,36% 15,70% 142,51% -%
Du Pont-modellen 26,31% 28,82% 26,71% 26,37% 37,39% 27,69% 29,99% 58,19% 64,91%
Vinstmarginal 15,11% 16,27% 17,30% 19,67% 25,86% 20,58% 22,62% 36,64% 38,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,12% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,10% 33,34% 39,74% 43,77% 41,06% 51,83% 48,83% 40,49% 32,02%
Soliditet 49,27% 53,58% 57,17% 54,61% 57,93% 62,51% 58,97% 58,87% 49,62%
Kassalikviditet 174,55% 286,38% 313,12% 276,31% 283,10% 330,89% 285,07% 282,74% 217,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...