Visa allt om Svanberga Skogsentreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 161 97 276 137 101 382 1 151 430
Övrig omsättning - - 26 - - - - 350
Rörelseresultat (EBIT) 46 -43 90 -59 -131 -954 113 494
Resultat efter finansnetto 36 -51 77 -77 -141 -995 -6 433
Årets resultat 36 -51 77 -77 -141 -575 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 34 51 160 115 183 2 784 3 149
Omsättningstillgångar 4 0 19 16 22 85 213 681
Tillgångar 22 34 70 176 137 268 2 997 3 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -627 -663 -612 -689 -612 -471 103 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 420 430
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 559 593 594 713 601 491 1 766 3 081
Kortfristiga skulder 90 105 88 152 148 248 707 219
Skulder och eget kapital 22 34 70 176 137 268 2 997 3 831
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 180 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 15 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 5 57 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 161 97 302 137 101 382 1 151 780
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 382 1 151 430
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 22 237 -
Rörelseresultat, EBITDA 63 -26 119 19 -66 -874 479 577
Nettoomsättningförändring 65,98% -64,86% 101,46% 35,64% -73,56% -66,81% 167,67% -%
Du Pont-modellen 209,09% -126,47% 128,57% -33,52% -95,62% -355,97% 4,47% 12,89%
Vinstmarginal 28,57% -44,33% 32,61% -43,07% -129,70% -249,74% 11,64% 114,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -53,42% -108,25% -25,00% -99,27% -124,75% -42,67% -42,92% 107,44%
Soliditet -2 850,00% -1 950,00% -874,29% -391,48% -446,72% -175,75% 13,53% 10,72%
Kassalikviditet 4,44% 0,00% 21,59% 10,53% 14,86% 34,27% 30,13% 310,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...