Visa allt om Designkontor 100 AB
Visa allt om Designkontor 100 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 289 4 578 4 615 3 966 4 765 4 860 3 976 3 283 1 508
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 396 101 17 53 109 120 21 -8
Resultat efter finansnetto 188 393 99 17 55 111 118 24 -6
Årets resultat 71 266 1 20 7 59 62 15 -6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 108 165 221 277 279 49 34 0 0
Omsättningstillgångar 1 729 1 859 1 056 954 1 295 1 537 1 250 1 274 1 116
Tillgångar 1 837 2 024 1 278 1 232 1 574 1 586 1 284 1 274 1 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 523 257 256 237 230 171 109 94
Obeskattade reserver 59 90 90 90 103 60 31 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 334 1 412 931 886 1 234 1 297 1 082 1 165 1 022
Skulder och eget kapital 1 837 2 024 1 278 1 232 1 574 1 586 1 284 1 274 1 116
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 220 469 300 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 572 236 431 238 363 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 242 112 179 92 129 84 162 97 86
Utdelning till aktieägare 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 289 4 578 4 615 3 966 4 765 4 860 3 976 3 283 1 508
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 145 4 578 4 615 3 966 4 765 4 860 3 976 3 283 1 508
Personalkostnader per anställd (tkr) 423 389 635 370 542 326 676 293 369
Rörelseresultat, EBITDA 247 452 157 73 87 109 120 447 -8
Nettoomsättningförändring 37,37% -0,80% 16,36% -16,77% -1,95% 22,23% 21,11% 117,71% -%
Du Pont-modellen 10,40% 19,61% 7,90% 1,62% 3,68% 7,00% 9,74% 2,20% -0,54%
Vinstmarginal 3,04% 8,67% 2,19% 0,50% 1,22% 2,28% 3,14% 0,85% -0,40%
Bruttovinstmarginal 26,20% 30,14% 25,72% 24,81% 22,16% 16,58% 26,76% 22,54% 30,84%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 9,76% 2,71% 1,71% 1,28% 4,94% 4,23% 3,32% 6,23%
Soliditet 26,68% 29,31% 25,60% 26,16% 19,88% 17,29% 15,10% 8,56% 8,42%
Kassalikviditet 121,51% 131,66% 113,43% 107,67% 103,00% 118,50% 115,53% 108,15% 107,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...