Visa allt om Capocannoniere AB
Visa allt om Capocannoniere AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 910 736 1 006 802 952 1 077 938 773 1 060
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 110 103 -70 294 97 136 12 285
Resultat efter finansnetto 116 110 104 -70 295 97 136 13 285
Årets resultat 89 84 79 1 159 71 98 8 200
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 2 4 5
Omsättningstillgångar 305 297 273 233 484 442 333 320 441
Tillgångar 305 297 273 233 484 443 336 323 446
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 191 187 108 266 177 206 108 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 106 86 125 142 266 129 215 146
Skulder och eget kapital 305 297 273 233 484 443 336 323 446
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 295 370 380 320 510 160 360 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 445 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 189 157 173 177 158 213 102 166 153
Utdelning till aktieägare 90 80 80 0 0 70 100 0 0
Omsättning 910 736 1 006 802 952 1 077 938 773 1 060
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 910 736 1 006 802 952 1 077 938 773 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 664 464 561 590 504 750 304 552 496
Rörelseresultat, EBITDA 116 110 103 -70 295 98 137 13 286
Nettoomsättningförändring 23,64% -26,84% 25,44% -15,76% -11,61% 14,82% 21,35% -27,08% -%
Du Pont-modellen 38,03% 37,04% 38,46% -29,61% 60,95% 21,90% 40,48% 4,02% 63,90%
Vinstmarginal 12,75% 14,95% 10,44% -8,60% 30,99% 9,01% 14,50% 1,68% 26,89%
Bruttovinstmarginal 97,58% 94,70% 100,00% 100,00% 100,00% 95,45% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,09% 25,95% 18,59% 13,47% 35,92% 16,34% 21,75% 13,58% 27,83%
Soliditet 65,57% 64,31% 68,50% 46,35% 66,38% 39,95% 61,31% 33,44% 67,26%
Kassalikviditet 293,27% 280,19% 317,44% 186,40% 340,85% 166,17% 258,14% 148,84% 302,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...