Visa allt om JÅ Förvaltning AB
Visa allt om JÅ Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -125 -158 -276 -94 -36 -21 -13 -10 -9
Resultat efter finansnetto -1 590 487 719 3 047 1 073 282 88 122 -9
Årets resultat -1 590 487 719 3 047 1 073 282 88 122 -9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 226 3 720 3 993 2 177 228 58 58 33 33
Omsättningstillgångar 861 1 117 534 1 780 1 257 534 252 189 58
Tillgångar 3 087 4 837 4 527 3 957 1 485 592 310 222 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 074 4 824 4 493 3 924 1 457 584 301 213 91
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 13 35 34 29 9 9 9 0
Skulder och eget kapital 3 087 4 837 4 527 3 957 1 485 592 310 222 91
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 160 155 150 580 200 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -107 -140 -258 -94 -36 -21 -13 -10 -9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,58% 99,73% 99,25% 99,17% 98,11% 98,65% 97,10% 95,95% 100,00%
Kassalikviditet 6 623,08% 8 592,31% 1 525,71% 5 235,29% 4 334,48% 5 933,33% 2 800,00% 2 100,00% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...