Visa allt om Tyre Cord Trelleborg AB
Visa allt om Tyre Cord Trelleborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 57 336 314 355 546 509 209 1 184 928
Övrig omsättning 1 - - - - 130 213 62 -
Rörelseresultat (EBIT) -412 -143 -219 -316 295 124 -605 342 479
Resultat efter finansnetto -413 -143 -223 -325 274 113 -611 352 487
Årets resultat -413 -143 -223 -325 274 113 -522 187 350
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 11 16 21 18
Omsättningstillgångar 92 107 104 160 431 387 320 796 569
Tillgångar 92 107 104 160 436 398 336 817 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 50 50 89 414 139 26 548 450
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 89 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 57 54 71 22 258 310 179 137
Skulder och eget kapital 92 107 104 160 436 398 336 817 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 13 2 0 110 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 336 336 328 324 0 269 483 358 120
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 106 106 103 103 0 88 165 116 36
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 58 336 314 355 546 639 422 1 246 928
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 57 336 314 355 546 170 70 395 928
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 442 440 465 31 122 267 199 180
Rörelseresultat, EBITDA -412 -143 -219 -311 300 129 -600 346 480
Nettoomsättningförändring -83,04% 7,01% -11,55% -34,98% 7,27% 143,54% -82,35% 27,59% -%
Du Pont-modellen -447,83% -133,64% -210,58% -197,50% 67,66% 31,66% -178,57% 42,96% 83,13%
Vinstmarginal -722,81% -42,56% -69,75% -89,01% 54,03% 24,75% -287,08% 29,65% 52,59%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,47% 14,88% 15,92% 25,07% 74,91% 25,34% 4,78% 52,11% 46,55%
Soliditet 55,43% 46,73% 48,08% 55,62% 94,95% 34,92% 7,74% 74,92% 76,66%
Kassalikviditet 224,39% 187,72% 192,59% 225,35% 1 959,09% 150,00% 103,23% 444,69% 415,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...