Visa allt om EasyMining Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 0 2 25 0 0 0
Övrig omsättning - - 777 710 465 149 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 775 -4 313 -3 201 -2 488 -1 501 -1 613 -960 -407
Resultat efter finansnetto -2 787 -4 318 -3 188 -2 487 -1 500 -1 613 -960 -407
Årets resultat -2 787 -4 318 -3 188 -2 487 -1 500 -1 613 -960 -407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 689 886 381 381 381 381 381 335
Omsättningstillgångar 4 266 2 759 3 782 4 046 809 1 515 187 47
Tillgångar 6 955 3 645 4 163 4 427 1 189 1 896 568 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 182 969 3 786 3 475 212 327 158 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 773 2 676 376 952 977 1 569 410 187
Skulder och eget kapital 6 955 3 645 4 163 4 427 1 189 1 896 568 382
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
Löner till styrelse & VD 514 0 0 0 726 486 324 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 404 1 209 827 676 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 358 448 307 260 250 153 103 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 777 712 490 149 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 13 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 829 580 474 500 322 427 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 775 -4 313 -3 201 -2 488 -1 501 -1 613 -960 -407
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -92,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -56,16% -126,16% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -124 300,00% -6 000,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 154 700,00% -672,00% -% -% -%
Soliditet 45,75% 26,58% 90,94% 78,50% 17,83% 17,25% 27,82% 51,31%
Kassalikviditet 113,07% 103,10% 1 005,85% 425,00% 82,80% 96,56% 45,61% 25,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...