Visa allt om EasyMining Sweden Aktiebolag
Visa allt om EasyMining Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 0 2 25 0 0 0
Övrig omsättning - - 777 710 465 149 - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 775 -4 313 -3 201 -2 488 -1 501 -1 613 -960 -407
Resultat efter finansnetto -2 787 -4 318 -3 188 -2 487 -1 500 -1 613 -960 -407
Årets resultat -2 787 -4 318 -3 188 -2 487 -1 500 -1 613 -960 -407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 689 886 381 381 381 381 381 335
Omsättningstillgångar 4 266 2 759 3 782 4 046 809 1 515 187 47
Tillgångar 6 955 3 645 4 163 4 427 1 189 1 896 568 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 182 969 3 786 3 475 212 327 158 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 773 2 676 376 952 977 1 569 410 187
Skulder och eget kapital 6 955 3 645 4 163 4 427 1 189 1 896 568 382
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
Löner till styrelse & VD 514 0 0 0 726 486 324 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 404 1 209 827 676 12 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 358 448 307 260 250 153 103 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 777 712 490 149 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 13 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 638 829 580 474 500 322 427 -
Rörelseresultat, EBITDA -2 775 -4 313 -3 201 -2 488 -1 501 -1 613 -960 -407
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -92,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -56,16% -126,16% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -124 300,00% -6 000,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 154 700,00% -672,00% -% -% -%
Soliditet 45,75% 26,58% 90,94% 78,50% 17,83% 17,25% 27,82% 51,31%
Kassalikviditet 113,07% 103,10% 1 005,85% 425,00% 82,80% 96,56% 45,61% 25,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...