Visa allt om Jutbo Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 313 93 1 402 337 221 25 103 60
Övrig omsättning - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 -24 -107 153 -81 -41 -41 -150 -194
Resultat efter finansnetto 119 -24 -107 153 -81 -41 -41 -173 -214
Årets resultat 119 -24 -107 153 -81 -41 -41 -173 -214
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 75 0 102 147 192 20 25 180
Omsättningstillgångar 189 62 323 337 150 199 140 202 219
Tillgångar 314 137 323 439 297 390 160 227 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 195 78 216 323 170 101 141 182 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 239
Kortfristiga skulder 119 59 107 116 127 289 18 45 44
Skulder och eget kapital 314 137 323 439 297 390 160 227 399
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 0 40 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 10 - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 9 - 0 0 - 0 13 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 93 1 407 337 221 25 103 60
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - - - - 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 93 - - - - - 103 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 22 - - - - - 53 -
Rörelseresultat, EBITDA 116 -24 -107 198 -36 -13 -36 -150 1
Nettoomsättningförändring 236,56% 9 200,00% -99,75% 19,29% 52,49% 784,00% -75,73% 71,67% -%
Du Pont-modellen 37,90% -17,52% -33,13% 34,85% -27,27% -10,51% -25,62% -65,20% -48,37%
Vinstmarginal 38,02% -25,81% -10 700,00% 38,06% -24,04% -18,55% -164,00% -143,69% -321,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,36% 3,23% 21 600,00% 54,98% 6,82% -40,72% 488,00% 152,43% 291,67%
Soliditet 62,10% 56,93% 66,87% 73,58% 57,24% 25,90% 88,12% 80,18% 29,07%
Kassalikviditet 158,82% 105,08% 301,87% 290,52% 118,11% 68,86% 777,78% 448,89% 497,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...