Visa allt om PDF Burger AB
Visa allt om PDF Burger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 067 13 182 8 787 11 883 10 083 9 871 7 967 7 401 557
Övrig omsättning 105 84 - - 69 1 155 - -
Rörelseresultat (EBIT) 348 891 751 1 417 638 872 1 047 868 114
Resultat efter finansnetto 349 894 752 1 428 636 860 1 023 817 104
Årets resultat 273 698 587 1 006 467 632 754 585 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 575 505 539 155 1 018 1 142 1 311 1 408 1 755
Omsättningstillgångar 4 019 4 928 4 148 3 969 2 166 1 864 1 604 1 313 766
Tillgångar 5 594 5 433 4 686 4 124 3 184 3 006 2 915 2 721 2 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 158 3 886 3 343 2 922 2 066 1 859 1 513 759 174
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 220 559 1 000
Kortfristiga skulder 1 435 1 547 1 343 1 202 1 118 1 147 1 182 1 402 1 347
Skulder och eget kapital 5 594 5 433 4 686 4 124 3 184 3 006 2 915 2 721 2 521
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 169 141 603 246 262 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 494 3 215 1 857 1 929 1 895 1 785 1 074 983 54
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 374 1 171 709 902 896 931 375 382 18
Utdelning till aktieägare 0 0 155 166 150 260 286 0 0
Omsättning 13 172 13 266 8 787 11 883 10 152 9 872 8 122 7 401 557
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 9 9 9 9 10 10 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 089 1 099 976 1 320 1 120 1 097 797 740 139
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 351 288 342 332 376 180 163 20
Rörelseresultat, EBITDA 512 1 080 902 2 375 857 1 072 1 196 1 231 159
Nettoomsättningförändring -0,87% 50,02% -26,05% 17,85% 2,15% 23,90% 7,65% 1 228,73% -%
Du Pont-modellen 6,29% 16,47% 16,24% 34,80% 20,29% 29,08% 35,95% 32,12% 4,56%
Vinstmarginal 2,69% 6,79% 8,66% 12,08% 6,41% 8,85% 13,15% 11,81% 20,65%
Bruttovinstmarginal 58,77% 59,11% 61,91% 63,14% 57,74% 57,72% 51,10% 54,07% 49,19%
Rörelsekapital/omsättning 19,78% 25,65% 31,92% 23,29% 10,39% 7,26% 5,30% -1,20% -104,31%
Soliditet 74,33% 71,53% 71,34% 70,85% 64,89% 61,84% 51,90% 27,89% 6,90%
Kassalikviditet 273,31% 310,41% 300,22% 320,55% 183,36% 152,40% 125,89% 85,38% 56,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...