Visa allt om Murgröna AB
Visa allt om Murgröna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 313 0 0 0 0 0 0 7 0
Övrig omsättning - - - 19 - - 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) 186 -168 -146 -143 -1 -66 17 7 -49
Resultat efter finansnetto 80 -448 -235 974 -26 -940 -877 -1 060 -701
Årets resultat 745 102 -235 974 -26 -25 0 -81 -701
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 158 8 569 3 860 3 782 31 268 31 268 30 995 30 995 27 331
Omsättningstillgångar 741 591 4 892 7 917 8 208 7 393 7 103 6 783 1 776
Tillgångar 9 898 9 160 8 752 11 699 39 476 38 661 38 098 37 779 29 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 722 977 875 1 110 137 163 188 188 169
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 115 8 123 0 0 21 508 21 508 21 508 21 799 22 232
Kortfristiga skulder 62 60 7 877 10 589 17 831 16 990 16 402 15 791 6 707
Skulder och eget kapital 9 898 9 160 8 752 11 699 39 476 38 661 38 098 37 779 29 108
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 67 45 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 18 9 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 313 0 0 19 0 0 17 7 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 157 - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 43 27 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 192 -162 -140 -142 -1 -66 17 7 -49
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -% -%
Du Pont-modellen 3,26% -% -% -% -% -% -% 0,04% -%
Vinstmarginal 103,19% -% -% -% -% -% -% 228,57% -%
Bruttovinstmarginal 96,81% -% -% -% -% -% -% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 216,93% -% -% -% -% -% -% -128 685,71% -%
Soliditet 17,40% 10,67% 10,00% 9,49% 0,35% 0,42% 0,49% 0,50% 0,58%
Kassalikviditet 1 195,16% 985,00% 62,10% 74,77% 46,03% 43,51% 43,31% 42,95% 26,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...