Visa allt om Xpolare Marin AB
Visa allt om Xpolare Marin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 31 184 551 0 0 197 25 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -380 -460 -254 -32 -2 -18 -95 -673 -29
Resultat efter finansnetto -380 -459 -254 -32 -2 -18 -95 -830 -102
Årets resultat 0 1 46 -32 19 -18 -95 -830 -102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 611 941 374 533 771 55 4 130 4 218 3 528
Tillgångar 611 941 374 533 771 55 4 130 4 218 3 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 125 124 78 110 32 50 50 58
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 055 4 100 3 094
Kortfristiga skulder 486 816 250 455 661 23 24 67 375
Skulder och eget kapital 611 941 374 533 771 55 4 130 4 218 3 528
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 31 184 551 0 0 197 25 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -380 -460 -254 -32 -2 -18 -95 -673 -29
Nettoomsättningförändring -100,00% -83,15% -66,61% -% -% -100,00% 688,00% -% -%
Du Pont-modellen -% -48,88% -67,91% -6,00% -% -% -2,30% -15,96% -%
Vinstmarginal -% -1 483,87% -138,04% -5,81% -% -% -48,22% -2 692,00% -%
Bruttovinstmarginal -% 3,23% -97,28% -1,09% -% -% 88,32% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 403,23% 67,39% 14,16% -% -% 2 084,26% 16 604,00% -%
Soliditet 20,46% 13,28% 33,16% 14,63% 14,27% 58,18% 1,21% 1,19% 1,64%
Kassalikviditet 2,26% 5,02% 99,60% 76,70% 83,66% 239,13% 29,17% 141,79% 24,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...