Visa allt om BG Rehab AB
Visa allt om BG Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 114 1 117 1 139 1 222 1 137 1 178 1 104 959 333
Övrig omsättning - - - - - 8 7 - -
Rörelseresultat (EBIT) 214 266 355 444 423 471 390 241 210
Resultat efter finansnetto 220 287 411 437 426 469 391 243 211
Årets resultat 171 224 580 241 235 259 282 175 151
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 10 13 21 8 11 19 28 28
Omsättningstillgångar 1 893 1 724 1 552 1 241 901 746 543 562 303
Tillgångar 1 897 1 733 1 565 1 261 909 756 563 590 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 852 1 682 1 458 878 637 522 408 426 251
Obeskattade reserver 0 0 0 334 224 117 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 52 107 50 48 117 155 164 80
Skulder och eget kapital 1 897 1 733 1 565 1 261 909 756 563 590 331
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 444 402 396 360 350 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 444 - - 0 0 0 336 333 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 199 169 156 154 143 140 106 108 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 120 0 0 0
Omsättning 1 114 1 117 1 139 1 222 1 137 1 186 1 111 959 333
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 114 1 117 1 139 1 222 1 137 1 178 1 104 959 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 643 613 558 550 503 490 442 441 -
Rörelseresultat, EBITDA 220 270 362 451 433 480 399 250 217
Nettoomsättningförändring -0,27% -1,93% -6,79% 7,48% -3,48% 6,70% 15,12% 187,99% -%
Du Pont-modellen 11,60% 16,56% 26,26% 35,69% 46,75% 62,30% 69,45% 41,19% 63,75%
Vinstmarginal 19,75% 25,69% 36,08% 36,82% 37,38% 39,98% 35,42% 25,34% 63,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,75% 99,82% 99,90% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 165,89% 149,69% 126,87% 97,46% 75,02% 53,40% 35,14% 41,50% 66,97%
Soliditet 97,63% 97,06% 93,16% 89,15% 88,24% 80,45% 72,47% 72,20% 75,83%
Kassalikviditet 4 206,67% 3 315,38% 1 450,47% 2 482,00% 1 877,08% 637,61% 350,32% 342,68% 378,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...