Visa allt om MPVA Invest AB
Visa allt om MPVA Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 -1 -1 -7 -6 -7 -14
Resultat efter finansnetto 0 0 0 2 356 492 -22 -21 906
Årets resultat 0 0 0 2 356 492 -22 -21 906
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 421 1 421 1 421 1 247 1 247 1 247 1 352 1 352 1 352
Omsättningstillgångar 0 0 1 5 364 213 1 42 48
Tillgångar 1 421 1 421 1 421 1 252 1 610 1 460 1 353 1 393 1 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 251 1 251 1 252 1 252 1 611 1 455 963 985 1 006
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 170 170 170 0 0 5 390 409 394
Skulder och eget kapital 1 421 1 421 1 421 1 252 1 610 1 460 1 353 1 393 1 400
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 360 200 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 -1 -1 -7 -6 -7 -14
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 88,04% 88,04% 88,11% 100,00% 100,06% 99,66% 71,18% 70,71% 71,86%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,59% -% -% 4 260,00% 0,26% 10,27% 12,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...