Visa allt om Artos Finans AB
Visa allt om Artos Finans AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 432 5 679 8 202 2 448 1 927 173 274 389 1 603 0
Övrig omsättning 45 9 11 31 159 139 97 153 - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 320 471 177 565 -676 -110 542 -86 -2
Resultat efter finansnetto 47 292 461 145 532 -712 -145 486 -108 2
Årets resultat 24 0 451 149 415 -797 -201 524 -113 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 10 228 10 188 7 857 7 365 4 566 4 856 4 932 5 169 4 618 663
Tillgångar 10 228 10 188 7 857 7 365 4 566 4 856 4 932 5 169 4 618 663
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 554 1 530 1 530 1 080 930 515 1 312 1 513 988 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 674 8 657 6 326 6 285 3 635 4 341 3 586 3 465 3 471 560
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 34 191 159 2
Skulder och eget kapital 10 228 10 188 7 857 7 365 4 566 4 856 4 932 5 169 4 618 663
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 477 5 688 8 213 2 479 2 086 312 371 542 1 603 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 45 320 471 177 565 -676 -110 542 -86 -2
Nettoomsättningförändring -92,39% -30,76% 235,05% 27,04% 1 013,87% -36,86% -29,56% -75,73% -% -%
Du Pont-modellen 0,46% 3,25% 6,27% 2,70% 12,51% -13,90% -2,23% 10,74% -0,69% -%
Vinstmarginal 10,88% 5,83% 6,01% 8,13% 29,63% -390,17% -40,15% 142,67% -2,00% -%
Bruttovinstmarginal 0,00% 5,48% 5,61% 5,96% 21,12% -471,10% -75,91% 100,00% -5,43% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 367,59% 179,40% 95,79% 300,86% 236,95% 2 806,94% 1 787,59% 1 279,69% 278,17% -%
Soliditet 15,19% 15,02% 19,47% 14,66% 20,37% 10,61% 26,60% 29,27% 21,39% 15,23%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 473,53% 148,17% 1 500,00% 33 150,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...