Visa allt om Unihold AB
Visa allt om Unihold AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - 29 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -8 -9 -4 -10 0 -37 -49 -28
Resultat efter finansnetto 4 861 7 872 1 620 -51 -40 -10 0 -37 -49 103
Årets resultat 5 834 7 053 1 137 0 10 -10 0 41 -49 74
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 509 14 503 16 856 16 262 7 881 7 881 7 881 7 881 7 881 7 781
Omsättningstillgångar 12 333 10 423 41 1 691 4 566 6 128 6 139 6 168 4 553 4 702
Tillgångar 27 842 24 926 16 896 17 952 12 446 14 008 14 020 14 048 12 433 12 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 082 19 548 12 495 11 358 11 358 11 348 11 358 11 358 11 317 11 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 760 5 378 4 401 6 594 1 088 2 660 2 661 2 690 1 116 1 116
Skulder och eget kapital 27 842 24 926 16 896 17 952 12 446 14 008 14 020 14 048 12 433 12 482
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 6 032 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -6 -8 -9 -4 -10 0 -37 -49 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 75,72% 78,42% 73,95% 63,27% 91,26% 81,01% 81,01% 80,85% 91,02% 91,06%
Kassalikviditet 182,44% 193,81% 0,93% 25,64% 419,67% 230,38% 230,70% 229,29% 407,97% 421,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...