Visa allt om Unihold AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 29 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -8 -9 -4 -10 0 -37 -49 -28
Resultat efter finansnetto 7 872 1 620 -51 -40 -10 0 -37 -49 103
Årets resultat 7 053 1 137 0 10 -10 0 41 -49 74
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 503 16 856 16 262 7 881 7 881 7 881 7 881 7 881 7 781
Omsättningstillgångar 10 423 41 1 691 4 566 6 128 6 139 6 168 4 553 4 702
Tillgångar 24 926 16 896 17 952 12 446 14 008 14 020 14 048 12 433 12 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 548 12 495 11 358 11 358 11 348 11 358 11 358 11 317 11 366
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 378 4 401 6 594 1 088 2 660 2 661 2 690 1 116 1 116
Skulder och eget kapital 24 926 16 896 17 952 12 446 14 008 14 020 14 048 12 433 12 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 29 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -8 -9 -4 -10 0 -37 -49 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 78,42% 73,95% 63,27% 91,26% 81,01% 81,01% 80,85% 91,02% 91,06%
Kassalikviditet 193,81% 0,93% 25,64% 419,67% 230,38% 230,70% 229,29% 407,97% 421,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...