Visa allt om Teknikus Norrland AB
Visa allt om Teknikus Norrland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 304 1 363 1 915 2 039 2 245 1 839 2 066 1 895 1 841
Övrig omsättning 140 108 108 150 77 - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 196 663 502 858 135 538 16 447
Resultat efter finansnetto -9 1 343 1 945 1 153 1 217 421 527 -4 424
Årets resultat 97 780 1 171 636 718 241 312 -4 159
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 872 3 915 3 897 3 456 3 469 495 388 500 593
Omsättningstillgångar 2 134 1 081 1 880 922 1 229 858 772 430 725
Tillgångar 5 006 4 996 5 777 4 378 4 698 1 354 1 161 930 1 317
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 941 2 995 2 347 1 341 1 135 417 567 255 259
Obeskattade reserver 1 584 1 726 1 386 949 671 392 305 204 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 16 1 630 1 630 2 499 305 11 154 257
Kortfristiga skulder 466 260 414 458 393 239 278 317 598
Skulder och eget kapital 5 006 4 996 5 777 4 378 4 698 1 354 1 161 930 1 317
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 396 426 400 384 376 336 330 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 13 33 83 77 72 73
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 195 209 203 194 208 206 277 130
Utdelning till aktieägare 213 150 150 165 430 0 390 0 0
Omsättning 444 1 471 2 023 2 189 2 322 1 839 2 071 1 895 1 841
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 304 1 363 1 915 2 039 2 245 920 - 1 895 1 841
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 602 660 785 731 429 - 884 848
Rörelseresultat, EBITDA 48 286 712 650 1 163 354 694 165 563
Nettoomsättningförändring -77,70% -28,83% -6,08% -9,18% 22,08% -10,99% 9,02% 2,93% -%
Du Pont-modellen -0,18% 29,00% 35,50% 29,10% 28,65% 31,09% 46,34% 1,94% 34,02%
Vinstmarginal -2,96% 106,31% 107,10% 62,48% 59,96% 22,89% 26,04% 0,95% 24,33%
Bruttovinstmarginal 78,62% 85,33% 85,17% 84,70% 97,06% 92,66% 96,90% 94,30% 89,63%
Rörelsekapital/omsättning 548,68% 60,23% 76,55% 22,76% 37,24% 33,66% 23,91% 5,96% 6,90%
Soliditet 83,43% 86,90% 59,34% 46,61% 34,69% 52,13% 68,20% 43,21% 30,82%
Kassalikviditet 457,94% 415,77% 454,11% 201,31% 312,72% 359,00% 277,70% 135,65% 111,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...