Visa allt om TRVI Offshore & Icebreaking AB
Visa allt om TRVI Offshore & Icebreaking AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 157 659 63 158 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - 2 155 751 357 1 120 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 -1 -242 173 939 15 298 961 -43 0 2
Resultat efter finansnetto -1 -1 12 719 16 033 124 731 32 505 -132 -80 -105 2
Årets resultat -1 -1 5 150 115 409 4 -97 -61 -76 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 321 364 718 451 437 267 288 865 200 035 8 995
Omsättningstillgångar 48 49 300 302 349 687 12 691 177 843 170 717 4 716 1 711 125
Tillgångar 48 49 300 302 349 687 334 055 896 294 607 984 293 581 201 746 9 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 49 299 105 333 972 333 822 190 060 468 165 126 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 32 500 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 623 827 602 784 288 816 200 006 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 197 15 715 233 49 907 4 732 4 600 1 614 9 018
Skulder och eget kapital 48 49 300 302 349 687 334 055 896 294 607 984 293 581 201 746 9 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 299 055 34 872 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 2 313 410 63 515 1 120 0 0 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 -1 -242 213 035 27 919 961 -43 0 2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% 149,63% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 52,94% 4,56% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% 112,16% 64,78% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 94,20% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 7,90% 202,56% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 99,60% 95,51% 99,93% 23,88% 0,08% 0,06% 0,06% 1,12%
Kassalikviditet -% -% 25 087,89% 2 225,18% 5 446,78% 356,35% 3 607,71% 102,52% 106,01% 1,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...