Visa allt om CARMIH AB
Visa allt om CARMIH AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 225 109 52 18 591 806 966 1 580 19 352
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 210 75 33 -12 210 231 507 852 -17 91
Resultat efter finansnetto 211 76 56 -32 236 220 512 857 -15 94
Årets resultat 164 59 50 -32 178 158 377 635 -15 65
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 401 342 415 651 1 033 1 090 1 239 1 521 246 264
Tillgångar 401 342 415 651 1 033 1 090 1 239 1 521 246 264
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 304 400 500 682 647 617 755 150 165
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 38 15 151 351 443 622 765 96 99
Skulder och eget kapital 401 342 415 651 1 033 1 090 1 239 1 521 246 264
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 380 280 370 0 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 235 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 0 2 104 149 120 241 13 80
Utdelning till aktieägare 170 160 155 150 150 143 128 516 30 0
Omsättning 225 109 52 18 591 806 966 1 580 19 352
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 225 109 52 18 591 806 966 1 580 19 352
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 1 1 4 342 530 402 613 18 197
Rörelseresultat, EBITDA 210 75 33 -12 210 231 507 852 -17 91
Nettoomsättningförändring 106,42% 109,62% 188,89% -96,95% -26,67% -16,56% -38,86% 8 215,79% -94,60% -%
Du Pont-modellen 52,62% 22,22% 13,49% -1,84% 23,04% 22,02% 41,32% 56,34% -6,10% 35,61%
Vinstmarginal 93,78% 69,72% 107,69% -66,67% 40,27% 29,78% 53,00% 54,24% -78,95% 26,70%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 136,89% 278,90% 769,23% 2 777,78% 115,40% 80,27% 63,87% 47,85% 789,47% 46,88%
Soliditet 76,81% 88,89% 96,39% 76,80% 66,02% 59,36% 49,80% 49,64% 60,98% 62,50%
Kassalikviditet 431,18% 900,00% 2 766,67% 431,13% 294,30% 246,05% 199,20% 198,82% 256,25% 266,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...