Visa allt om Lasse Grävare i Ilsbo AB
Visa allt om Lasse Grävare i Ilsbo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 583 260 153 231 4 705 1 443 1 444 2 281 2 443
Övrig omsättning - 10 53 38 - - 313 - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 -164 -271 -569 1 055 -136 451 334 -20
Resultat efter finansnetto 139 -198 -318 -624 945 -208 368 185 -27
Årets resultat 139 -198 -318 -157 382 -7 203 29 -27
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 196 387 653 1 112 1 305 1 452 1 223 2 971 16
Omsättningstillgångar 161 29 3 53 1 320 506 453 355 442
Tillgångar 357 416 656 1 165 2 626 1 958 1 676 3 327 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 83 156 374 681 299 305 102 73
Obeskattade reserver 0 0 0 0 467 42 242 150 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 252 256 228 310 664 942 568 2 294 253
Kortfristiga skulder 11 77 272 481 814 676 560 780 133
Skulder och eget kapital 357 416 656 1 165 2 626 1 958 1 676 3 327 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 36
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 3 0 6 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 583 270 206 269 4 705 1 443 1 757 2 281 2 443
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 443
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 43
Rörelseresultat, EBITDA 357 102 60 -217 1 376 138 717 442 -16
Nettoomsättningförändring 124,23% 69,93% -33,77% -95,09% 226,06% -0,07% -36,69% -6,63% -%
Du Pont-modellen 46,50% -39,42% -41,31% -48,84% 40,18% -6,95% 26,91% 10,07% -4,14%
Vinstmarginal 28,47% -63,08% -177,12% -246,32% 22,42% -9,42% 31,23% 14,69% -0,78%
Bruttovinstmarginal 83,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,49%
Rörelsekapital/omsättning 25,73% -18,46% -175,82% -185,28% 10,75% -11,78% -7,41% -18,63% 12,65%
Soliditet 26,33% 19,95% 23,78% 32,10% 39,04% 16,85% 28,84% 6,31% 15,90%
Kassalikviditet 1 463,64% 37,66% 1,10% 11,02% 162,16% 74,85% 80,89% 45,51% 303,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...