Visa allt om Karls Fastighets i Borås AB
Visa allt om Karls Fastighets i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 400 8 400 7 200 7 200 7 200 0 0 4 200 0 0
Övrig omsättning - - - - - 5 700 4 200 - 2 625 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 750 5 750 4 560 4 619 4 630 3 563 2 461 2 461 1 758 -8
Resultat efter finansnetto 4 900 4 624 3 245 3 167 3 001 2 016 1 209 765 684 -8
Årets resultat 3 608 2 925 1 976 1 720 1 622 3 858 2 877 952 372 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 110 47 483 50 008 52 373 54 739 56 538 39 587 41 167 42 746 24 534
Omsättningstillgångar 67 746 1 008 937 11 1 772 72 46 40 1 396
Tillgångar 45 176 48 229 51 016 53 311 54 751 58 310 39 659 41 213 42 786 25 930
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 851 16 242 13 468 11 492 9 773 11 826 4 292 1 415 464 92
Obeskattade reserver 7 061 6 799 5 950 5 253 4 445 0 1 910 610 170 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 641 24 614 31 024 31 050 39 553 43 989 31 000 37 500 41 000 25 838
Kortfristiga skulder 624 574 574 5 516 981 2 497 2 457 1 688 1 153 0
Skulder och eget kapital 45 176 48 229 51 016 53 311 54 751 58 310 39 659 41 213 42 786 25 930
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 400 8 400 7 200 7 200 7 200 5 700 4 200 4 200 2 625 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 126 8 126 6 926 6 985 6 985 5 525 4 040 4 040 2 559 -8
Nettoomsättningförändring 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% -% -% -100,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,73% 11,93% 8,94% 8,67% 8,46% -% -% 5,98% -% -%
Vinstmarginal 68,48% 68,49% 63,38% 64,21% 64,32% -% -% 58,64% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -6,63% 2,05% 6,03% -63,60% -13,47% -% -% -39,10% -% -%
Soliditet 56,13% 44,67% 35,50% 28,82% 23,83% 20,28% 14,37% 4,50% 1,37% 0,35%
Kassalikviditet 10,74% 129,97% 175,61% 16,99% 1,12% 70,97% 2,93% 2,73% 3,47% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...