Visa allt om Scand Tig AB
Visa allt om Scand Tig AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 150 16 0 2 960 7 703 3 271 3 097 400
Övrig omsättning - 239 210 255 8 - 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 193 188 -695 -329 -215 -219 153 -100
Resultat efter finansnetto -20 137 163 -1 073 -550 -512 -393 8 -129
Årets resultat 16 137 126 -1 073 -550 -512 -393 8 -129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 553 553 487 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 7 260 205 283 329
Omsättningstillgångar -279 -263 -270 157 747 1 880 506 758 269
Tillgångar 274 290 217 157 754 2 139 710 1 041 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -2 270 -2 286 -2 423 -2 549 -1 476 -926 -414 -21 -29
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 156 156 156 156 168 308 324 306 453
Kortfristiga skulder 2 388 2 420 2 483 2 550 2 063 2 757 800 756 174
Skulder och eget kapital 274 290 217 157 754 2 139 710 1 041 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 200 262 188 46 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 1 423 4 415 1 077 579 10
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 304 704 284 148 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 389 226 255 2 968 7 703 3 272 3 097 400
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 5 12 4 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 592 642 818 1 549 400
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 379 500 448 538 44
Rörelseresultat, EBITDA -18 193 188 -695 -221 -124 -141 225 -70
Nettoomsättningförändring -100,00% 837,50% -% -100,00% -61,57% 135,49% 5,62% 674,25% -%
Du Pont-modellen -% 67,24% 86,64% -% -43,63% -10,05% -30,70% 14,70% -16,72%
Vinstmarginal -% 130,00% 1 175,00% -% -11,11% -2,79% -6,66% 4,94% -25,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% 94,32% 97,01% 79,33% 63,64% 29,50%
Rörelsekapital/omsättning -% -1 788,67% -17 206,25% -% -44,46% -11,39% -8,99% 0,06% 23,75%
Soliditet -828,47% -788,28% -1 116,59% -1 623,57% -195,76% -43,29% -58,31% -2,02% -4,85%
Kassalikviditet -11,68% -10,87% -10,87% 6,16% 35,00% 61,88% 22,38% 56,48% 70,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...