Visa allt om Mandat Corporate Services AB
Visa allt om Mandat Corporate Services AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 247 412 475 606 601 601 951 1 077 938 1 106
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 191 322 361 305 154 88 202 264 230 133
Resultat efter finansnetto 191 322 497 305 154 88 202 264 233 135
Årets resultat 304 250 289 169 113 64 149 190 167 96
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 187 585 765 13 13 13 0 49 125 0
Omsättningstillgångar 906 667 488 1 060 889 901 1 020 952 511 679
Tillgångar 1 093 1 252 1 253 1 073 901 914 1 020 1 002 636 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 599 499 359 340 377 463 464 274 196
Obeskattade reserver 0 200 200 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 211 211 211 211 211 211 211 211 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 242 343 427 350 325 346 326 361 483
Skulder och eget kapital 1 093 1 252 1 253 1 073 901 914 1 020 1 002 636 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 150 240 280 400 300 350 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 47 75 88 126 96 113 175
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 150 150 0 89
Omsättning 247 412 475 606 601 601 951 1 077 938 1 106
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 247 - 475 606 601 601 951 1 077 938 1 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 - 12 235 351 400 568 416 499 792
Rörelseresultat, EBITDA 191 322 361 305 154 88 202 264 230 133
Nettoomsättningförändring -40,05% -13,26% -21,62% 0,83% 0,00% -36,80% -11,70% 14,82% -15,19% -%
Du Pont-modellen 17,47% 25,72% 39,58% 28,42% 17,09% 9,63% 19,80% 26,55% 36,64% 19,73%
Vinstmarginal 77,33% 78,16% 104,42% 50,33% 25,62% 14,64% 21,24% 24,70% 24,84% 12,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 314,57% 103,16% 30,53% 104,46% 89,68% 95,84% 70,87% 58,12% 15,99% 17,72%
Soliditet 68,89% 60,30% 52,27% 38,61% 37,74% 41,25% 45,39% 46,31% 43,08% 28,87%
Kassalikviditet 702,33% 275,62% 142,27% 248,24% 254,00% 277,23% 294,80% 292,02% 141,27% 136,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...