Visa allt om UJ WFC Kjellberg Venturs AB
Visa allt om UJ WFC Kjellberg Venturs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 736 2 020 873 981 1 839 0 114 1 056 0
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 237 618 145 79 550 -43 -110 338 -40
Resultat efter finansnetto -29 618 2 383 78 405 -44 -210 340 -40
Årets resultat -87 351 2 355 147 180 -44 -125 179 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 704 706 411 171 315 315 271 188
Omsättningstillgångar 1 978 2 340 3 448 328 1 073 14 133 433 6
Tillgångar 2 415 3 044 4 153 739 1 244 329 449 704 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 126 2 213 2 462 397 250 69 113 239 60
Obeskattade reserver 160 160 0 0 125 0 0 85 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 129 671 1 691 342 869 260 335 380 134
Skulder och eget kapital 2 415 3 044 4 153 739 1 244 329 449 704 194
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 430 343 0 0 10 0 30 60 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 101 0 0 2 0 9 37 0
Utdelning till aktieägare 825 0 600 290 0 0 0 0 0
Omsättning 1 736 2 020 873 981 1 839 0 114 1 056 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 0 0 0 0 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 736 1 010 - - - - 114 1 056 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 590 243 - - - - 41 154 -
Rörelseresultat, EBITDA 288 669 196 79 550 -43 -110 338 -40
Nettoomsättningförändring -14,06% 131,39% -11,01% -46,66% -% -100,00% -89,20% -% -%
Du Pont-modellen 9,81% 20,30% 58,46% 10,69% 44,21% -% -24,50% 48,30% -%
Vinstmarginal 13,65% 30,59% 278,12% 8,05% 29,91% -% -96,49% 32,20% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 68,50% 89,94% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 106,51% 82,62% 201,26% -1,43% 11,09% -% -177,19% 5,02% -%
Soliditet 93,20% 76,80% 59,28% 53,72% 27,50% 20,97% 25,17% 42,64% 30,93%
Kassalikviditet 1 533,33% 348,73% 203,90% 95,91% 123,48% 5,38% 39,70% 113,95% 4,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...