Visa allt om S.P. Axelsson Helsingborg AB
Visa allt om S.P. Axelsson Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 027 7 856 3 964 2 446 3 233 2 103 1 802 0 0
Övrig omsättning 91 121 1 519 2 324 - - 371 478 -
Rörelseresultat (EBIT) 725 3 118 574 882 -938 -222 -435 -2 500 -1 426
Resultat efter finansnetto 725 3 125 573 849 -960 -220 -434 -2 494 -1 762
Årets resultat 562 3 125 573 849 -960 -220 -434 -2 494 -1 762
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 5 11 18 166 28
Omsättningstillgångar 1 757 5 504 2 611 1 922 1 880 890 1 310 2 929 2 022
Tillgångar 1 757 5 504 2 611 1 924 1 885 901 1 328 3 095 2 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 053 4 709 1 584 1 011 162 190 210 294 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 222 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 482 795 1 027 913 1 723 711 1 118 2 801 1 962
Skulder och eget kapital 1 757 5 504 2 611 1 924 1 885 901 1 328 3 095 2 050
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 368 0 1 855 1 703 1 747 670 726 1 450 852
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 225 755 803 2 360 769 311 345 731 391
Utdelning till aktieägare 560 4 375 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 118 7 977 5 483 4 770 3 233 2 103 2 173 478 0
Nyckeltal
Antal anställda - 2 2 3 3 1 1 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 3 928 1 982 815 1 078 2 103 1 802 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 1 316 1 336 831 841 984 1 074 733 629
Rörelseresultat, EBITDA 725 3 118 574 885 -932 -215 -429 -2 494 -1 422
Nettoomsättningförändring -74,20% 98,18% 62,06% -24,34% 53,73% 16,70% -% -% -%
Du Pont-modellen 41,26% 56,78% 21,98% 45,84% -49,76% -24,42% -32,68% -% -%
Vinstmarginal 35,77% 39,78% 14,48% 36,06% -29,01% -10,46% -24,08% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 62,90% 59,94% 39,96% 41,25% 4,86% 8,51% 10,65% -% -%
Soliditet 59,93% 85,56% 60,67% 52,55% 8,59% 21,09% 15,81% 9,50% 4,29%
Kassalikviditet 364,52% 692,33% 254,24% 210,51% 109,11% 125,18% 117,17% 104,57% 103,06%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...