Visa allt om Värme Industri Sanitet Energi i Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 133 2 733 3 033 3 094 2 862 2 649 2 674 1 686 1 114
Övrig omsättning - 26 - 29 17 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -43 -162 154 140 101 166 179 33 112
Resultat efter finansnetto -42 -160 157 140 100 165 178 33 111
Årets resultat -42 -86 92 77 163 90 97 17 61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 44 64 32 31 25 29 4
Omsättningstillgångar 679 1 388 1 440 1 372 1 163 1 071 874 629 404
Tillgångar 679 1 391 1 485 1 436 1 195 1 103 899 658 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 318 610 696 605 528 365 275 178 161
Obeskattade reserver 0 0 74 35 0 123 81 36 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 361 781 715 796 667 615 543 445 220
Skulder och eget kapital 679 1 391 1 485 1 436 1 195 1 103 899 658 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 863 867 843 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 662 1 761 1 695 1 659 1 558 470 515 207 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 256 761 720 716 651 587 586 361 178
Utdelning till aktieägare 100 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 133 2 759 3 033 3 123 2 879 2 649 2 674 1 686 1 114
Nyckeltal
Antal anställda 2 4 4 4 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 567 683 758 774 716 662 669 562 557
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 646 618 609 563 496 511 476 381
Rörelseresultat, EBITDA -40 -155 173 166 116 178 188 41 114
Nettoomsättningförändring -58,54% -9,89% -1,97% 8,11% 8,04% -0,93% 58,60% 51,35% -%
Du Pont-modellen -6,19% -11,50% 10,64% 9,82% 8,45% 15,05% 19,91% 5,02% 27,52%
Vinstmarginal -3,71% -5,85% 5,21% 4,56% 3,53% 6,27% 6,69% 1,96% 10,05%
Bruttovinstmarginal 94,88% 97,62% 98,45% 93,57% 98,39% 96,79% 97,83% 98,81% 83,39%
Rörelsekapital/omsättning 28,07% 22,21% 23,90% 18,62% 17,33% 17,21% 12,38% 10,91% 16,52%
Soliditet 46,83% 43,85% 50,76% 43,93% 44,18% 41,31% 37,23% 30,99% 44,33%
Kassalikviditet 188,09% 177,72% 201,40% 172,36% 174,36% 174,15% 160,96% 141,35% 183,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...