Visa allt om Rocklunda Sport & Event AB
Visa allt om Rocklunda Sport & Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 891 2 969 2 931 2 894 3 050 2 894 3 264 8 976 6 359
Övrig omsättning - 17 - - - - 12 6 603 923
Rörelseresultat (EBIT) -500 -503 -341 -209 -37 -31 -20 2 420 151
Resultat efter finansnetto 0 3 2 1 7 -15 -8 2 508 149
Årets resultat 0 3 0 0 0 -15 -8 1 795 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 458 724 839 973 178
Omsättningstillgångar 1 108 1 513 2 106 2 495 2 564 2 848 3 587 5 504 8 576
Tillgångar 1 208 1 613 2 206 2 595 3 022 3 572 4 426 6 477 8 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 503 500 500 500 500 515 2 397 602
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 391 859 1 328 1 797 2 266 1 417 1 917
Kortfristiga skulder 704 1 109 1 316 1 236 1 194 1 275 1 645 2 663 6 235
Skulder och eget kapital 1 208 1 613 2 206 2 595 3 022 3 572 4 426 6 477 8 754
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 64 92 144 762 1 122
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 85 1 314 360
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 21 32 122 1 076 1 058
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 875 0
Omsättning 2 891 2 986 2 931 2 894 3 050 2 894 3 276 15 579 7 282
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 3 050 2 894 3 264 2 244 3 180
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 86 123 367 795 1 283
Rörelseresultat, EBITDA -500 -503 -341 -201 -22 -15 -4 2 436 159
Nettoomsättningförändring -2,63% 1,30% 1,28% -5,11% 5,39% -11,34% -63,64% 41,15% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,25% 0,09% 0,04% 0,23% -0,36% -0,05% 38,78% 1,72%
Vinstmarginal 0,00% 0,13% 0,07% 0,03% 0,23% -0,45% -0,06% 27,99% 2,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,87% 100,00% 86,46% 28,91% 78,25%
Rörelsekapital/omsättning 13,97% 13,61% 26,95% 43,50% 44,92% 54,35% 59,50% 31,65% 36,81%
Soliditet 41,64% 31,18% 22,67% 19,27% 16,55% 14,00% 11,64% 37,01% 6,88%
Kassalikviditet 157,39% 136,43% 160,03% 201,86% 214,74% 223,37% 218,05% 206,68% 137,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...