Visa allt om LHHL Communication AB
Visa allt om LHHL Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 204 264 338 334 238 268 232 218 317
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 131 170 265 238 160 151 149 134 214
Resultat efter finansnetto 130 170 266 241 162 152 155 133 215
Årets resultat 101 95 186 133 118 111 116 94 112
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 13 22 32
Omsättningstillgångar 428 417 506 431 341 328 330 323 342
Tillgångar 428 417 506 431 341 332 343 345 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 211 210 295 239 226 218 217 194 212
Obeskattade reserver 186 186 141 114 54 54 54 56 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 31 21 71 78 61 60 72 95 105
Skulder och eget kapital 428 417 506 431 341 332 343 345 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 180 130 120 110 110 93 112
Omsättning 204 264 338 334 238 268 232 218 317
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 131 170 265 238 164 160 159 144 224
Nettoomsättningförändring -22,73% -21,89% 1,20% 40,34% -11,19% 15,52% 6,42% -31,23% -%
Du Pont-modellen 30,61% 41,01% 52,77% 55,92% 47,51% 45,78% 44,90% 38,84% 57,75%
Vinstmarginal 64,22% 64,77% 78,99% 72,16% 68,07% 56,72% 66,38% 61,47% 68,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 194,61% 150,00% 128,70% 105,69% 117,65% 100,00% 111,21% 104,59% 74,76%
Soliditet 83,20% 85,15% 80,04% 74,95% 77,95% 77,65% 74,87% 67,92% 67,66%
Kassalikviditet 1 380,65% 1 985,71% 712,68% 552,56% 559,02% 546,67% 458,33% 340,00% 325,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...