Visa allt om Bygglovsguiden Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 237 951 719 0 1 186 1 228 1 284 1 069 818
Övrig omsättning - - - - 248 65 91 104 99
Rörelseresultat (EBIT) -159 331 397 -98 239 14 93 162 -312
Resultat efter finansnetto -155 332 396 -98 225 -3 67 132 -339
Årets resultat 18 259 317 -98 192 -3 67 132 -339
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 0 0 0 0 327 360 387 339
Omsättningstillgångar 664 725 703 92 316 65 57 204 51
Tillgångar 812 725 703 92 316 392 417 591 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 360 369 51 150 -42 -39 -107 -239
Obeskattade reserver 0 179 179 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 218 297 227 408
Kortfristiga skulder 629 187 155 40 166 217 158 470 221
Skulder och eget kapital 812 725 703 92 316 392 417 591 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 52 248 294 354 218 401
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 155 91 0 70 62 47 52 18
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 90 65 37 30 164 171 188 143 172
Utdelning till aktieägare 80 38 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 951 719 0 1 434 1 293 1 375 1 173 917
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 237 951 719 - 395 409 428 356 273
Personalkostnader per anställd (tkr) 211 225 128 82 161 174 197 139 197
Rörelseresultat, EBITDA -159 331 397 -98 239 58 140 207 -283
Nettoomsättningförändring -75,08% 32,27% -% -100,00% -3,42% -4,36% 20,11% 30,68% -%
Du Pont-modellen -18,84% 45,93% 56,47% -% 75,63% 3,57% 22,30% 27,41% -80,00%
Vinstmarginal -64,56% 35,02% 55,22% -% 20,15% 1,14% 7,24% 15,15% -38,14%
Bruttovinstmarginal 69,20% 100,00% 100,00% -% 76,31% 72,88% 75,86% 77,08% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning 14,77% 56,57% 76,22% -% 12,65% -12,38% -7,87% -24,88% -20,78%
Soliditet 22,54% 68,91% 71,26% 55,43% 47,47% -10,71% -9,35% -18,10% -61,28%
Kassalikviditet 105,56% 387,70% 453,55% 230,00% 190,36% 27,19% 26,58% 20,21% 23,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...