Visa allt om Bygglovsguiden Sverige AB
Visa allt om Bygglovsguiden Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 666 237 951 719 0 1 186 1 228 1 284 1 069 818
Övrig omsättning - - - - - 248 65 91 104 99
Rörelseresultat (EBIT) 284 -159 331 397 -98 239 14 93 162 -312
Resultat efter finansnetto 288 -155 332 396 -98 225 -3 67 132 -339
Årets resultat 225 18 259 317 -98 192 -3 67 132 -339
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 148 0 0 0 0 327 360 387 339
Omsättningstillgångar 671 664 725 703 92 316 65 57 204 51
Tillgångar 971 812 725 703 92 316 392 417 591 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 183 360 369 51 150 -42 -39 -107 -239
Obeskattade reserver 0 0 179 179 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 218 297 227 408
Kortfristiga skulder 642 629 187 155 40 166 217 158 470 221
Skulder och eget kapital 971 812 725 703 92 316 392 417 591 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 52 248 294 354 218 401
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 140 120 155 91 0 70 62 47 52 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 53 90 65 37 30 164 171 188 143 172
Utdelning till aktieägare 220 80 38 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 666 237 951 719 0 1 434 1 293 1 375 1 173 917
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 666 237 951 719 - 395 409 428 356 273
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 211 225 128 82 161 174 197 139 197
Rörelseresultat, EBITDA 284 -159 331 397 -98 239 58 140 207 -283
Nettoomsättningförändring 181,01% -75,08% 32,27% -% -100,00% -3,42% -4,36% 20,11% 30,68% -%
Du Pont-modellen 29,66% -18,84% 45,93% 56,47% -% 75,63% 3,57% 22,30% 27,41% -80,00%
Vinstmarginal 43,24% -64,56% 35,02% 55,22% -% 20,15% 1,14% 7,24% 15,15% -38,14%
Bruttovinstmarginal 87,99% 69,20% 100,00% 100,00% -% 76,31% 72,88% 75,86% 77,08% 74,45%
Rörelsekapital/omsättning 4,35% 14,77% 56,57% 76,22% -% 12,65% -12,38% -7,87% -24,88% -20,78%
Soliditet 33,78% 22,54% 68,91% 71,26% 55,43% 47,47% -10,71% -9,35% -18,10% -61,28%
Kassalikviditet 104,52% 105,56% 387,70% 453,55% 230,00% 190,36% 27,19% 26,58% 20,21% 23,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...