Visa allt om Southern Territory AB
Visa allt om Southern Territory AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
Övrig omsättning - - - - - - 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 0 0 -11 2 0 0 7
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 104 104 103 103 103 103 103 102 101 103
Tillgångar 104 104 103 103 103 103 103 102 101 103
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 103 103 103 102 103 102 101 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2
Skulder och eget kapital 104 104 103 103 103 103 103 102 101 103
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
2010-08
2009-08 2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 2 0 0 153
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 153
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 10
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 0 0 -11 2 0 0 7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 6,80%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 4,58%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 90,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 66,01%
Soliditet 99,04% 99,04% 100,00% 100,00% 99,03% 100,00% 99,03% 99,02% 100,00% 98,06%
Kassalikviditet 10 400,00% 10 400,00% 10 300,00% 10 300,00% 10 300,00% 10 300,00% 10 300,00% -% -% 5 150,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...