Visa allt om Brion Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -7 -5 -4 -35 -1 -7 -18 0
Resultat efter finansnetto -9 -8 -8 494 -4 -35 -1 -7 -28 0
Årets resultat 696 580 -4 864 69 127 44 -7 -28 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 2 745 1 854 1 329 1 501 392 274 29 -30 2 100
Tillgångar 2 845 1 954 1 429 1 601 492 374 129 70 102 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 842 1 146 765 969 306 236 109 65 72 100
Obeskattade reserver 248 250 252 256 96 65 8 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 755 559 412 375 91 72 12 5 30 100
Skulder och eget kapital 2 845 1 954 1 429 1 601 492 374 129 70 102 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 200 200 200 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 -6 -7 -5 -4 -35 -1 -7 -18 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 71,54% 68,63% 67,29% 72,31% 76,58% 75,91% 89,07% 92,86% 70,59% 50,00%
Kassalikviditet 363,58% 331,66% 322,57% 400,27% 430,77% 380,56% 241,67% -600,00% 6,67% 100,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...