Visa allt om Spoon Nautica AB
Visa allt om Spoon Nautica AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 019 2 102 2 286 2 281 2 303 2 427 2 234 1 917 1 620 1 808
Övrig omsättning - - 68 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -116 -117 69 136 138 -17 69 63 -144 -14
Resultat efter finansnetto -115 -117 68 136 131 -18 68 66 -180 -34
Årets resultat -115 -117 51 98 93 -18 222 -87 -180 -34
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 20 0 0 0 43 86 129 172
Omsättningstillgångar 229 464 603 668 449 564 521 404 347 215
Tillgångar 239 480 623 668 449 564 564 490 476 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 209 326 274 176 84 382 160 -114 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 203 204
Kortfristiga skulder 145 271 297 393 273 480 182 329 388 117
Skulder och eget kapital 239 480 623 668 449 564 564 490 476 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 89 102 63 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 711 770 752 680 681 704 481 416 339 317
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 199 173 160 158 119 174 105 125 109 91
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 019 2 102 2 354 2 281 2 303 2 427 2 234 1 917 1 620 1 808
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 505 420 457 570 768 809 745 639 405 452
Personalkostnader per anställd (tkr) 227 186 182 209 266 293 226 212 128 102
Rörelseresultat, EBITDA -111 -112 74 136 138 26 112 106 -101 29
Nettoomsättningförändring -3,95% -8,05% 0,22% -0,96% -5,11% 8,64% 16,54% 18,33% -10,40% -%
Du Pont-modellen -48,12% -24,37% 11,08% 20,51% 30,73% -3,01% 12,23% 13,88% -30,25% -3,62%
Vinstmarginal -5,70% -5,57% 3,02% 6,01% 5,99% -0,70% 3,09% 3,55% -8,89% -0,77%
Bruttovinstmarginal 72,66% 72,03% 72,31% 73,56% 71,08% 70,21% 70,64% 73,92% 64,75% 60,12%
Rörelsekapital/omsättning 4,16% 9,18% 13,39% 12,06% 7,64% 3,46% 15,17% 3,91% -2,53% 5,42%
Soliditet 39,33% 43,54% 52,33% 41,02% 39,20% 14,89% 67,73% 32,65% -23,95% 17,05%
Kassalikviditet 127,59% 154,61% 186,87% 157,76% 146,89% 106,46% 254,40% 104,26% 80,67% 170,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...