Visa allt om Busskiosken i Kristianstad AB
Visa allt om Busskiosken i Kristianstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 6 407 9 398 8 737 8 584 9 288 14 008
Övrig omsättning - - - 4 900 5 - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -81 -130 -663 4 050 688 66 125 -90 1 586
Resultat efter finansnetto -72 -99 -573 4 079 701 15 105 -110 1 521
Årets resultat 22 95 -18 2 252 381 4 69 15 815
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 6 23 74 142 201 254
Omsättningstillgångar 4 232 4 343 4 912 6 486 2 509 2 254 2 859 2 077 1 927
Tillgångar 4 232 4 343 4 915 6 492 2 532 2 328 3 001 2 279 2 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 611 3 589 3 494 3 512 1 260 1 003 999 930 915
Obeskattade reserver 490 600 830 1 385 365 187 187 187 387
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 67 188 180
Kortfristiga skulder 131 153 591 1 595 907 1 118 1 749 974 700
Skulder och eget kapital 4 232 4 343 4 915 6 492 2 532 2 328 3 001 2 279 2 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 569 480 556 575
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 377 928 924 629 562 425 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 169 1 177 491 652 584 459 332
Utdelning till aktieägare 800 0 0 0 0 125 0 0 80
Omsättning 0 0 0 11 307 9 403 8 737 8 584 9 295 14 008
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 602 2 350 2 184 2 146 2 322 3 502
Personalkostnader per anställd (tkr) - 39 181 533 354 469 408 360 371
Rörelseresultat, EBITDA -81 -127 -660 4 067 739 150 206 -14 1 691
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -31,83% 7,57% 1,78% -7,58% -33,70% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 62,85% 27,84% 3,14% 5,16% -3,95% 72,72%
Vinstmarginal -% -% -% 63,68% 7,50% 0,84% 1,81% -0,97% 11,32%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 28,48% 29,41% 29,76% 28,16% 22,80% 27,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 76,34% 17,05% 13,00% 12,93% 11,88% 8,76%
Soliditet 94,36% 93,41% 83,53% 69,82% 60,39% 49,00% 37,78% 46,72% 54,73%
Kassalikviditet 3 230,53% 2 838,56% 831,13% 406,65% 232,75% 165,56% 145,85% 181,62% 169,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...