Visa allt om Wilhelm von Essen AB
Visa allt om Wilhelm von Essen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 317 381 307 291 283 511 487 419 568 1 008
Övrig omsättning - - - - - - - - - 91
Rörelseresultat (EBIT) 163 241 177 189 131 263 241 223 50 144
Resultat efter finansnetto 163 242 178 190 131 266 241 227 50 145
Årets resultat 127 189 175 105 97 196 178 163 77 68
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 565 455 205 200 200 8 16 24 32
Omsättningstillgångar 191 104 122 375 242 267 434 378 338 342
Tillgångar 756 669 577 580 442 467 442 394 362 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 477 388 213 258 322 296 267 204 168
Obeskattade reserver 0 0 0 47 0 0 0 0 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 352 192 189 320 184 145 146 127 157 156
Skulder och eget kapital 756 669 577 580 442 467 442 394 362 374
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 9 20 60 30 0 235 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 80 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 3 6 19 9 2 99 123
Utdelning till aktieägare 200 200 100 0 150 160 170 150 100 40
Omsättning 317 381 307 291 283 511 487 419 568 1 099
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 307 291 283 511 244 210 284 504
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 40 19 77 132 47 37 194 383
Rörelseresultat, EBITDA 163 241 177 189 131 271 249 231 58 152
Nettoomsättningförändring -16,80% 24,10% 5,50% 2,83% -44,62% 4,93% 16,23% -26,23% -43,65% -%
Du Pont-modellen 21,56% 36,17% 30,85% 32,76% 29,86% 56,96% 54,75% 57,87% 14,09% 38,77%
Vinstmarginal 51,42% 63,52% 57,98% 65,29% 46,64% 52,05% 49,69% 54,42% 8,98% 14,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,83%
Rörelsekapital/omsättning -50,79% -23,10% -21,82% 18,90% 20,49% 23,87% 59,14% 59,90% 31,87% 18,45%
Soliditet 53,44% 71,30% 67,24% 42,70% 58,37% 68,95% 66,97% 67,77% 56,35% 54,55%
Kassalikviditet 54,26% 54,17% 64,55% 117,19% 131,52% 184,14% 297,26% 297,64% 215,29% 219,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...