Visa allt om Wilhelm von Essen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 381 307 291 283 511 487 419 568 1 008
Övrig omsättning - - - - - - - - 91
Rörelseresultat (EBIT) 241 177 189 131 263 241 223 50 144
Resultat efter finansnetto 242 178 190 131 266 241 227 50 145
Årets resultat 189 175 105 97 196 178 163 77 68
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 455 205 200 200 8 16 24 32
Omsättningstillgångar 104 122 375 242 267 434 378 338 342
Tillgångar 669 577 580 442 467 442 394 362 374
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 477 388 213 258 322 296 267 204 168
Obeskattade reserver 0 0 47 0 0 0 0 0 50
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 192 189 320 184 145 146 127 157 156
Skulder och eget kapital 669 577 580 442 467 442 394 362 374
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 9 20 60 30 0 235 373
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 80 135
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 3 6 19 9 2 99 123
Utdelning till aktieägare 200 100 0 150 160 170 150 100 40
Omsättning 381 307 291 283 511 487 419 568 1 099
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 307 291 283 511 244 210 284 504
Personalkostnader per anställd (tkr) - 40 19 77 132 47 37 194 383
Rörelseresultat, EBITDA 241 177 189 131 271 249 231 58 152
Nettoomsättningförändring 24,10% 5,50% 2,83% -44,62% 4,93% 16,23% -26,23% -43,65% -%
Du Pont-modellen 36,17% 30,85% 32,76% 29,86% 56,96% 54,75% 57,87% 14,09% 38,77%
Vinstmarginal 63,52% 57,98% 65,29% 46,64% 52,05% 49,69% 54,42% 8,98% 14,38%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,83%
Rörelsekapital/omsättning -23,10% -21,82% 18,90% 20,49% 23,87% 59,14% 59,90% 31,87% 18,45%
Soliditet 71,30% 67,24% 42,70% 58,37% 68,95% 66,97% 67,77% 56,35% 54,55%
Kassalikviditet 54,17% 64,55% 117,19% 131,52% 184,14% 297,26% 297,64% 215,29% 219,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...