Visa allt om eilogistik marknadsservice AB
Visa allt om eilogistik marknadsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 21 645 15 793 10 008 5 046 3 699 6 418 10 850 13 499 6 550
Övrig omsättning 1 895 1 112 373 164 40 4 092 250 743 56
Rörelseresultat (EBIT) 785 621 -1 219 -1 193 -1 731 1 690 -1 643 548 113
Resultat efter finansnetto 515 394 -1 406 -1 325 -1 881 1 475 -1 863 29 48
Årets resultat 515 394 -1 409 -1 325 -1 881 1 475 -1 838 -73 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 754 894 1 037 390 642 991 1 340 1 847
Omsättningstillgångar 7 444 5 757 4 174 4 101 3 997 4 716 5 087 4 726 1 891
Tillgångar 8 094 6 510 5 068 5 138 4 387 5 358 6 078 6 066 3 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 612 218 312 537 418 -1 557 281 355
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 775 1 590 1 269 1 769 1 080 333 226 369 732
Kortfristiga skulder 5 492 4 307 3 582 3 057 2 770 4 607 7 408 5 391 2 627
Skulder och eget kapital 8 094 6 510 5 068 5 138 4 387 5 358 6 078 6 066 3 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 175 685 1 069 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 501 2 924 1 635 1 157 1 191 2 448 2 902 2 766 1 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 508 930 405 346 361 715 1 206 1 499 822
Utdelning till aktieägare 500 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 540 16 905 10 381 5 210 3 739 10 510 11 100 14 242 6 606
Nyckeltal
Antal anställda 19 12 7 5 4 8 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 139 1 316 1 430 1 009 925 802 904 1 125 728
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 350 289 234 385 416 389 449 325
Rörelseresultat, EBITDA 1 047 880 -918 -920 -1 444 2 023 -1 007 1 051 279
Nettoomsättningförändring 37,05% 57,80% 98,34% 36,42% -42,37% -40,85% -19,62% 106,09% -%
Du Pont-modellen 9,97% 9,82% -23,30% -22,97% -39,30% 31,71% -26,51% 9,33% 3,08%
Vinstmarginal 3,73% 4,05% -11,80% -23,38% -46,61% 26,47% -14,85% 4,19% 1,76%
Bruttovinstmarginal 38,32% 35,61% 40,05% 45,52% 61,39% 55,36% 63,13% 68,52% 78,18%
Rörelsekapital/omsättning 9,02% 9,18% 5,92% 20,69% 33,17% 1,70% -21,39% -4,93% -11,24%
Soliditet 10,22% 9,40% 4,30% 6,07% 12,24% 7,80% -25,62% 4,93% 9,98%
Kassalikviditet 131,61% 129,90% 116,53% 134,15% 144,30% 102,37% 66,24% 84,01% 61,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...