Visa allt om eilogistik marknadsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 21 645 15 793 10 008 5 046 3 699 6 418 10 850 13 499 6 550
Övrig omsättning 1 895 1 112 373 164 40 4 092 250 743 56
Rörelseresultat (EBIT) 785 621 -1 219 -1 193 -1 731 1 690 -1 643 548 113
Resultat efter finansnetto 515 394 -1 406 -1 325 -1 881 1 475 -1 863 29 48
Årets resultat 515 394 -1 409 -1 325 -1 881 1 475 -1 838 -73 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 650 754 894 1 037 390 642 991 1 340 1 847
Omsättningstillgångar 7 444 5 757 4 174 4 101 3 997 4 716 5 087 4 726 1 891
Tillgångar 8 094 6 510 5 068 5 138 4 387 5 358 6 078 6 066 3 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 612 218 312 537 418 -1 557 281 355
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 25 25
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 775 1 590 1 269 1 769 1 080 333 226 369 732
Kortfristiga skulder 5 492 4 307 3 582 3 057 2 770 4 607 7 408 5 391 2 627
Skulder och eget kapital 8 094 6 510 5 068 5 138 4 387 5 358 6 078 6 066 3 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 175 685 1 069 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 501 2 924 1 635 1 157 1 191 2 448 2 902 2 766 1 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 508 930 405 346 361 715 1 206 1 499 822
Utdelning till aktieägare 500 300 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 540 16 905 10 381 5 210 3 739 10 510 11 100 14 242 6 606
Nyckeltal
Antal anställda 19 12 7 5 4 8 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 139 1 316 1 430 1 009 925 802 904 1 125 728
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 350 289 234 385 416 389 449 325
Rörelseresultat, EBITDA 1 047 880 -918 -920 -1 444 2 023 -1 007 1 051 279
Nettoomsättningförändring 37,05% 57,80% 98,34% 36,42% -42,37% -40,85% -19,62% 106,09% -%
Du Pont-modellen 9,97% 9,82% -23,30% -22,97% -39,30% 31,71% -26,51% 9,33% 3,08%
Vinstmarginal 3,73% 4,05% -11,80% -23,38% -46,61% 26,47% -14,85% 4,19% 1,76%
Bruttovinstmarginal 38,32% 35,61% 40,05% 45,52% 61,39% 55,36% 63,13% 68,52% 78,18%
Rörelsekapital/omsättning 9,02% 9,18% 5,92% 20,69% 33,17% 1,70% -21,39% -4,93% -11,24%
Soliditet 10,22% 9,40% 4,30% 6,07% 12,24% 7,80% -25,62% 4,93% 9,98%
Kassalikviditet 131,61% 129,90% 116,53% 134,15% 144,30% 102,37% 66,24% 84,01% 61,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...