Visa allt om Stoneport & Co AB
Visa allt om Stoneport & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 672 1 467 1 506 0 0 146 1 500 1 471 162 461
Övrig omsättning - - - - - - - - 20 -
Rörelseresultat (EBIT) 86 9 334 -162 -80 -357 249 482 93 -32
Resultat efter finansnetto 95 15 334 -162 -78 -357 250 486 61 -32
Årets resultat 95 15 334 -162 -78 -357 184 339 53 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 4 4 15 28 44 61 50 30 16
Omsättningstillgångar 225 317 561 44 191 316 882 659 157 264
Tillgångar 227 321 565 58 219 361 943 710 187 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 117 382 47 210 288 644 460 121 68
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 204 183 11 10 73 298 249 66 211
Skulder och eget kapital 227 321 565 58 219 361 943 710 187 280
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 45 459 233 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 338 899 780 69 0 189 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 106 283 245 22 0 61 60 76 0 0
Utdelning till aktieägare 110 0 280 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 672 1 467 1 506 0 0 146 1 500 1 471 182 461
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 0 2 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 336 734 753 - - 73 1 500 1 471 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 229 597 517 91 - 156 693 431 - -
Rörelseresultat, EBITDA 86 9 344 -148 -64 -340 263 492 96 -31
Nettoomsättningförändring -54,19% -2,59% -% -% -100,00% -90,27% 1,97% 808,02% -64,86% -%
Du Pont-modellen 41,85% 5,30% 59,12% -% -% -98,61% 26,62% 68,73% 49,73% -11,43%
Vinstmarginal 14,14% 1,16% 22,18% -% -% -243,84% 16,73% 33,17% 57,41% -6,94%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,25% 7,70% 25,10% -% -% 166,44% 38,93% 27,87% 56,17% 11,50%
Soliditet 93,39% 36,45% 67,61% 81,03% 95,89% 79,78% 68,29% 64,79% 64,71% 24,29%
Kassalikviditet 1 500,00% 155,39% 306,56% 400,00% 1 910,00% 432,88% 295,97% 264,66% 237,88% 125,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...