Visa allt om Läkartjänst EV AB
Visa allt om Läkartjänst EV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 117 102 218 174 190 22 13 0 26 703
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -9 106 66 123 -37 -32 -54 -40 573
Resultat efter finansnetto -16 -10 101 67 120 -29 -31 -233 -92 541
Årets resultat -16 19 78 37 86 -4 -31 -108 -88 272
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 3 7 10 14
Omsättningstillgångar 196 218 364 285 238 140 166 186 539 626
Tillgångar 196 218 364 285 238 140 169 193 549 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 147 253 175 138 52 56 87 195 372
Obeskattade reserver 0 0 35 35 18 0 0 0 144 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 71 76 75 82 88 113 105 210 120
Skulder och eget kapital 196 218 364 285 238 140 169 193 549 640
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 1 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 1 0 0 0 0 0 0 7 3
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 117 102 218 174 190 22 13 0 26 703
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 117 102 218 174 190 22 13 - 26 703
Personalkostnader per anställd (tkr) 13 12 17 14 8 4 2 3 7 28
Rörelseresultat, EBITDA -15 -9 106 66 123 -34 -29 -51 -37 576
Nettoomsättningförändring 14,71% -53,21% 25,29% -8,42% 763,64% 69,23% -% -100,00% -96,30% -%
Du Pont-modellen -7,65% -4,13% 29,12% 23,51% 52,94% -20,71% -18,93% -% -4,37% 90,16%
Vinstmarginal -12,82% -8,82% 48,62% 38,51% 66,32% -131,82% -246,15% -% -92,31% 82,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,97% 144,12% 132,11% 120,69% 82,11% 236,36% 407,69% -% 1 265,38% 71,98%
Soliditet 66,84% 67,43% 77,01% 70,45% 63,56% 37,14% 33,14% 45,08% 54,40% 74,78%
Kassalikviditet 301,54% 307,04% 478,95% 380,00% 290,24% 159,09% 146,90% 177,14% 256,67% 521,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...