Visa allt om Läkartjänst EV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 102 218 174 190 22 13 0 26 703
Övrig omsättning - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 106 66 123 -37 -32 -54 -40 573
Resultat efter finansnetto -10 101 67 120 -29 -31 -233 -92 541
Årets resultat 19 78 37 86 -4 -31 -108 -88 272
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 10 14
Omsättningstillgångar 218 364 285 238 140 166 186 539 626
Tillgångar 218 364 285 238 140 169 193 549 640
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 147 253 175 138 52 56 87 195 372
Obeskattade reserver 0 35 35 18 0 0 0 144 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 76 75 82 88 113 105 210 120
Skulder och eget kapital 218 364 285 238 140 169 193 549 640
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 1 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 0 0 0 0 0 0 7 3
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 102 218 174 190 22 13 0 26 703
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 102 218 174 190 22 13 - 26 703
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 17 14 8 4 2 3 7 28
Rörelseresultat, EBITDA -9 106 66 123 -34 -29 -51 -37 576
Nettoomsättningförändring -53,21% 25,29% -8,42% 763,64% 69,23% -% -100,00% -96,30% -%
Du Pont-modellen -4,13% 29,12% 23,51% 52,94% -20,71% -18,93% -% -4,37% 90,16%
Vinstmarginal -8,82% 48,62% 38,51% 66,32% -131,82% -246,15% -% -92,31% 82,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 144,12% 132,11% 120,69% 82,11% 236,36% 407,69% -% 1 265,38% 71,98%
Soliditet 67,43% 77,01% 70,45% 63,56% 37,14% 33,14% 45,08% 54,40% 74,78%
Kassalikviditet 307,04% 478,95% 380,00% 290,24% 159,09% 146,90% 177,14% 256,67% 521,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...