Visa allt om Viltor AB
Visa allt om Viltor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Nettoomsättning 25 604 135 794 12 385 11 490 43 169 35 413 41 856 109 751 219 522 134 492
Övrig omsättning - - - 10 250 37 522 59 963 8 354 2 647 490
Rörelseresultat (EBIT) -376 9 671 10 732 -25 -24 053 1 520 57 679 -102 689 -3 342 -499
Resultat efter finansnetto -5 475 345 4 936 -1 973 -31 816 -1 291 53 809 -111 412 -7 929 -1 085
Årets resultat 769 217 3 904 -1 389 -23 409 -952 39 657 -80 217 -5 709 -783
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 124 169 137 826 132 748 125 324 135 698 133 124 134 458 116 592 177 437 49 104
Tillgångar 124 169 137 826 132 748 125 324 135 698 133 124 134 458 116 592 177 437 49 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 106 3 337 3 121 2 020 1 081 506 397 350 95 95
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 762 39 059 32 542 32 578 34 617 132 605 134 045 116 225 177 000 49 000
Kortfristiga skulder 78 300 95 430 97 086 90 726 100 000 12 16 16 342 9
Skulder och eget kapital 124 169 137 826 132 748 125 324 135 698 133 124 134 458 116 592 177 437 49 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 604 135 794 12 385 11 500 43 419 72 935 101 819 118 105 222 169 134 982
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -376 9 671 10 732 -25 -24 053 1 520 57 679 -102 689 -3 342 -499
Nettoomsättningförändring -81,14% 996,44% 7,79% -73,38% 21,90% -15,39% -61,86% -50,00% 63,22% -%
Du Pont-modellen -0,22% 7,35% 8,35% 1,81% -17,40% 1,16% 43,03% -86,76% -1,44% -1,02%
Vinstmarginal -1,05% 7,46% 89,50% 19,75% -54,71% 4,37% 138,23% -92,16% -1,16% -0,37%
Bruttovinstmarginal -1,36% 7,26% 87,66% 0,98% -54,96% -101,59% 100,00% 100,00% -2,52% -0,72%
Rörelsekapital/omsättning 179,15% 31,22% 287,95% 301,11% 82,69% 375,88% 321,20% 106,22% 80,67% 36,50%
Soliditet 3,31% 2,42% 2,35% 1,61% 0,80% 0,38% 0,30% 0,30% 0,05% 0,19%
Kassalikviditet 158,58% 117,23% 32,27% 24,67% 27,73% 183 383,33% 16 762,50% 12 381,25% 2 639,18% 33 866,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2006 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...