Visa allt om Engelbrekt Buffeln 5 AB
Visa allt om Engelbrekt Buffeln 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 1 768 1 738 1 684 1 622 2 416 2 641 3 135 5 015 1 665
Övrig omsättning 49 22 5 - - 154 103 295 126
Rörelseresultat (EBIT) 369 462 393 -456 -127 -712 -743 -691 -964
Resultat efter finansnetto 199 153 -30 -770 -532 -1 026 -1 099 -1 381 -338
Årets resultat 199 3 -30 -770 -532 -1 026 -1 099 -1 381 -148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 693 15 565 15 576 15 127 16 184 24 371 25 262 26 761 21 081
Omsättningstillgångar 658 328 329 714 9 138 1 675 4 623 4 515 12 048
Tillgångar 15 350 15 893 15 904 15 842 25 322 26 046 29 885 31 276 33 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 203 2 004 2 001 2 030 12 801 13 460 14 614 15 832 27 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 750 13 000 13 000 12 000 12 000 11 964 14 443 14 596 4 391
Kortfristiga skulder 398 889 904 1 811 521 622 829 848 1 385
Skulder och eget kapital 15 350 15 893 15 904 15 842 25 322 26 046 29 885 31 276 33 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 124 79 32 230 150 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 119 111 86 153 180 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 128 127 120 155
Omsättning 1 817 1 760 1 689 1 622 2 416 2 795 3 238 5 310 1 791
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 622 2 416 2 641 3 135 5 015 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 246 197 125 408 367 345
Rörelseresultat, EBITDA 690 795 705 -177 302 324 294 -32 -387
Nettoomsättningförändring 1,73% 3,21% 3,82% -32,86% -8,52% -15,76% -37,49% 201,20% -%
Du Pont-modellen 2,40% 2,91% 2,49% -2,06% -0,42% -2,65% -2,44% -1,48% -0,67%
Vinstmarginal 20,87% 26,64% 23,52% -20,10% -4,39% -26,16% -23,25% -9,25% -13,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 91,72% 57,36%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% -32,28% -34,14% -67,63% 356,66% 39,87% 121,02% 73,12% 640,42%
Soliditet 14,35% 12,61% 12,58% 12,81% 50,55% 51,68% 48,90% 50,62% 82,56%
Kassalikviditet 165,33% 36,90% 36,39% 39,43% 1 729,56% 248,87% 527,50% 503,18% 796,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...