Visa allt om Engelbrekt Buffeln 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Nettoomsättning 1 768 1 738 1 684 1 622 2 416 2 641 3 135 5 015 1 665
Övrig omsättning 49 22 5 - - 154 103 295 126
Rörelseresultat (EBIT) 369 462 393 -456 -127 -712 -743 -691 -964
Resultat efter finansnetto 199 153 -30 -770 -532 -1 026 -1 099 -1 381 -338
Årets resultat 199 3 -30 -770 -532 -1 026 -1 099 -1 381 -148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 693 15 565 15 576 15 127 16 184 24 371 25 262 26 761 21 081
Omsättningstillgångar 658 328 329 714 9 138 1 675 4 623 4 515 12 048
Tillgångar 15 350 15 893 15 904 15 842 25 322 26 046 29 885 31 276 33 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 203 2 004 2 001 2 030 12 801 13 460 14 614 15 832 27 352
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 750 13 000 13 000 12 000 12 000 11 964 14 443 14 596 4 391
Kortfristiga skulder 398 889 904 1 811 521 622 829 848 1 385
Skulder och eget kapital 15 350 15 893 15 904 15 842 25 322 26 046 29 885 31 276 33 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 124 79 32 230 150 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 119 111 86 153 180 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 000 128 127 120 155
Omsättning 1 817 1 760 1 689 1 622 2 416 2 795 3 238 5 310 1 791
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 622 2 416 2 641 3 135 5 015 1 665
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 246 197 125 408 367 345
Rörelseresultat, EBITDA 690 795 705 -177 302 324 294 -32 -387
Nettoomsättningförändring 1,73% 3,21% 3,82% -32,86% -8,52% -15,76% -37,49% 201,20% -%
Du Pont-modellen 2,40% 2,91% 2,49% -2,06% -0,42% -2,65% -2,44% -1,48% -0,67%
Vinstmarginal 20,87% 26,64% 23,52% -20,10% -4,39% -26,16% -23,25% -9,25% -13,39%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 91,72% 57,36%
Rörelsekapital/omsättning 14,71% -32,28% -34,14% -67,63% 356,66% 39,87% 121,02% 73,12% 640,42%
Soliditet 14,35% 12,61% 12,58% 12,81% 50,55% 51,68% 48,90% 50,62% 82,56%
Kassalikviditet 165,33% 36,90% 36,39% 39,43% 1 729,56% 248,87% 527,50% 503,18% 796,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...