Visa allt om Charlottenberg Group AB
Visa allt om Charlottenberg Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 823 0 0 0 0 0 0 0 56 59
Övrig omsättning - 10 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 485 9 -8 -8 -10 -13 -11 -10 -9 -2
Resultat efter finansnetto 1 477 10 -4 -8 -10 -13 -566 -10 -9 -2
Årets resultat 888 10 -4 -8 -10 -13 -566 -10 -9 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 584 94 94 99 109 121 0 555 555 718
Omsättningstillgångar 763 36 36 34 33 31 167 140 135 13
Tillgångar 2 347 130 129 133 142 152 167 695 690 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 018 129 119 124 132 142 155 79 89 98
Obeskattade reserver 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 446 0 0 0 0 0 1 606 565 606
Kortfristiga skulder 529 0 10 10 10 10 11 10 35 27
Skulder och eget kapital 2 347 130 129 133 142 152 167 695 690 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 823 10 0 0 0 0 0 0 56 59
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 623 9 -8 -8 -10 -13 -11 -10 26 35
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -5,08% -%
Du Pont-modellen 63,27% -% -% -% -% -% -% -% -1,30% -0,27%
Vinstmarginal 81,46% -% -% -% -% -% -% -% -16,07% -3,39%
Bruttovinstmarginal 90,62% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,84% -% -% -% -% -% -% -% 178,57% -23,73%
Soliditet 55,17% 99,23% 92,25% 93,23% 92,96% 93,42% 92,81% 11,37% 12,90% 13,41%
Kassalikviditet 144,23% -% 360,00% 340,00% 330,00% 310,00% 1 518,18% 1 400,00% 385,71% 48,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...