Visa allt om Wahl & Wahl Co AB
Visa allt om Wahl & Wahl Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 260 331 249 - 54 177 48 118 98 171
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -26 21 -76 - -19 9 -113 16 -29 41
Resultat efter finansnetto -26 21 -76 - -19 9 -113 17 -29 41
Årets resultat -26 21 -76 - -19 9 -53 17 -36 26
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 9 15 - 32 56 55 41 42 44
Omsättningstillgångar 51 55 96 - 16 30 32 101 101 110
Tillgångar 54 64 111 - 48 86 87 141 144 154
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -37 -11 -32 - 44 63 54 107 90 126
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 91 75 143 - 4 24 33 35 53 28
Skulder och eget kapital 54 64 111 - 48 86 87 141 144 154
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 0
Sociala kostnader - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 279 331 249 - 54 177 48 118 98 171
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 27 -69 - 6 33 -94 33 -11 59
Nettoomsättningförändring -21,45% 32,93% -% -% -69,49% 268,75% -59,32% 20,41% -42,69% -%
Du Pont-modellen -48,15% 32,81% -68,47% -% -39,58% 10,47% -129,89% 12,06% -19,44% 26,62%
Vinstmarginal -10,00% 6,34% -30,52% -% -35,19% 5,08% -235,42% 14,41% -28,57% 23,98%
Bruttovinstmarginal 80,77% 86,40% 94,78% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,38% -6,04% -18,88% -% 22,22% 3,39% -2,08% 55,93% 48,98% 47,95%
Soliditet -68,52% -17,19% -28,83% -% 91,67% 73,26% 62,07% 75,89% 62,50% 81,82%
Kassalikviditet 35,16% 73,33% 67,13% -% 400,00% 125,00% 96,97% 288,57% 190,57% 392,86%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...