Visa allt om Emma & C-E Aktiebolag
Visa allt om Emma & C-E Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -5 -16 -9 -14 -16 -16 -27 -8 -65
Resultat efter finansnetto -30 -31 -48 -56 -67 -45 -53 -105 65 -119
Årets resultat -30 -31 7 -56 24 -33 -39 -54 47 -86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättningstillgångar 1 2 1 1 66 105 101 10 9 69
Tillgångar 2 001 2 002 2 001 2 001 2 066 2 105 2 101 2 010 2 009 2 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 738 769 762 818 794 690 434 287 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 126 1 141 1 171 1 190 1 224 1 258 1 284 1 318 1 352 1 580
Kortfristiga skulder 166 122 61 49 24 54 128 258 370 205
Skulder och eget kapital 2 001 2 002 2 001 2 001 2 066 2 105 2 101 2 010 2 009 2 069
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -5 -16 -9 -14 -16 -16 -27 -8 -65
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 35,43% 36,86% 38,43% 38,08% 39,59% 37,72% 32,84% 21,59% 14,29% 13,68%
Kassalikviditet 0,60% 1,64% 1,64% 2,04% 275,00% 194,44% 78,91% 3,88% 2,43% 33,66%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...