Visa allt om Svartbäckssjöns Utvecklingsaktiebolag
Visa allt om Svartbäckssjöns Utvecklingsaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 -44 -38 -39 -32 -23 -34 -40 -34 -20
Resultat efter finansnetto 29 122 5 417 1 283 4 448 27 361 -579 -272 1 940 3 208 -20
Årets resultat 29 122 5 417 1 283 4 448 27 361 -579 -272 1 820 3 208 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Omsättningstillgångar 35 083 5 952 10 929 35 097 30 650 3 780 4 458 4 753 3 235 2
Tillgångar 35 178 6 047 11 024 35 192 30 745 3 875 4 553 4 848 3 330 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 146 6 024 11 006 35 173 30 725 3 864 4 444 4 716 3 296 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 23 17 18 20 11 110 132 34 9
Skulder och eget kapital 35 178 6 047 11 024 35 192 30 745 3 875 4 553 4 848 3 330 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 440 0 10 400 25 450 0 500 0 0 400 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -39 -44 -38 -39 -32 -23 -34 -40 -34 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,91% 99,62% 99,84% 99,95% 99,93% 99,72% 97,61% 97,28% 98,98% 90,72%
Kassalikviditet 106 312,12% 25 878,26% 64 288,24% 194 983,33% 153 250,00% 34 363,64% 4 052,73% 3 600,76% 9 514,71% 22,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...