Visa allt om Acacetus AB
Visa allt om Acacetus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -10 -13 -31 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -12 -10 -13 -31 -4 6 297 0 -4 1 114 0
Årets resultat -17 24 -13 -31 -4 6 297 0 -4 1 148 360
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 1 234 1 234 1 234 1 234
Omsättningstillgångar 3 33 186 186 186 6 670 64 55 222 100
Tillgångar 103 133 286 286 286 6 770 1 298 1 289 1 456 1 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 120 96 135 166 6 770 473 773 1 377 589
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 13 191 120 120 0 824 516 79 745
Skulder och eget kapital 103 133 286 286 286 6 770 1 298 1 289 1 456 1 334
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 6 600 0 300 600 360
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -10 -13 -31 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 90,23% 33,57% 47,20% 58,04% 100,00% 36,44% 59,97% 94,57% 44,15%
Kassalikviditet -% 253,85% 97,38% 155,00% 155,00% -% 7,77% 10,66% 281,01% 13,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...