Visa allt om Villakomfort Holding AB
Visa allt om Villakomfort Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 10 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 10 0 0 0 0 0 -1 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -1 -35 -54 -35 5 022 826 998 1 000 1 300
Årets resultat 0 -1 -35 -54 -35 5 022 826 998 1 000 1 380
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500 4 500
Omsättningstillgångar 726 726 676 1 382 1 836 5 132 1 122 1 234 398 100
Tillgångar 726 726 676 1 382 1 836 5 132 5 622 5 734 4 898 4 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 75 76 111 65 5 122 5 612 5 716 4 858 3 978
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 652 652 600 1 271 1 771 10 10 18 40 622
Skulder och eget kapital 726 726 676 1 382 1 836 5 132 5 622 5 734 4 898 4 600
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 5 022 500 930 140 0
Omsättning 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 10 0 0 0 0 0 -1 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 10,19% 10,33% 11,24% 8,03% 3,54% 99,81% 99,82% 99,69% 99,18% 86,48%
Kassalikviditet 111,35% 111,35% 112,67% 108,73% 103,67% 51 320,00% 11 220,00% 6 855,56% 995,00% 16,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...