Visa allt om Byggkonsult i Gamla Stan Aktiebolag
Visa allt om Byggkonsult i Gamla Stan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 984 80 150 260 240 495 393 280 1 184 3 089
Övrig omsättning - 798 1 039 631 1 009 141 34 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -103 66 199 -237 100 36 -68 48 321 132
Resultat efter finansnetto -103 66 200 -247 97 34 -68 45 321 132
Årets resultat -103 18 200 -198 61 19 8 29 172 71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 174 232 290 348 678 464 522 0 0 0
Omsättningstillgångar 863 923 1 004 681 707 180 165 1 022 1 073 412
Tillgångar 1 037 1 155 1 294 1 029 1 385 644 687 1 022 1 073 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 307 290 90 288 227 230 222 343 171
Obeskattade reserver 0 0 0 0 48 23 23 113 113 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 0 0 0 0 0 0 0 92 10
Kortfristiga skulder 794 848 1 005 940 1 049 394 434 687 526 197
Skulder och eget kapital 1 037 1 155 1 294 1 029 1 385 644 687 1 022 1 073 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 242 157 60 263 631 128 27 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 76 70 27 100 162 47 8 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 22 0 150 0
Omsättning 984 878 1 189 891 1 249 636 427 280 1 184 3 089
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 492 40 150 130 120 248 393 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 106 100 195 342 10 35 - - -
Rörelseresultat, EBITDA -45 124 257 -179 211 94 -10 48 321 132
Nettoomsättningförändring 1 130,00% -46,67% -42,31% 8,33% -51,52% 25,95% 40,36% -76,35% -61,67% -%
Du Pont-modellen -9,93% 5,71% 15,46% -23,03% 7,22% 5,28% -9,90% 4,79% 29,92% 32,04%
Vinstmarginal -10,47% 82,50% 133,33% -91,15% 41,67% 6,87% -17,30% 17,50% 27,11% 4,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 85,00% 57,50% 90,91% 73,54% 87,86% 98,56% 55,62%
Rörelsekapital/omsättning 7,01% 93,75% -0,67% -99,62% -142,50% -43,23% -68,45% 119,64% 46,20% 6,96%
Soliditet 19,67% 26,58% 22,41% 8,75% 23,35% 37,88% 35,95% 29,68% 39,55% 47,27%
Kassalikviditet 108,69% 108,84% 99,90% 72,45% 67,40% 45,69% 38,02% 148,76% 203,99% 209,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...