Visa allt om Kaprifolium AB
Visa allt om Kaprifolium AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 812 797 876 914 1 246 1 237 615 192 200 0
Övrig omsättning - 45 18 25 22 20 5 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 -99 -55 -99 70 -363 595 182 179 -10
Resultat efter finansnetto 67 -98 -53 -123 20 212 536 252 179 -10
Årets resultat 60 -43 1 0 1 140 295 134 100 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 87 16 16 603 820 1 120 920 852 210
Omsättningstillgångar 272 183 412 495 186 482 152 15 1 1
Tillgångar 367 270 428 511 789 1 302 1 272 935 853 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 234 277 276 412 633 620 325 190 90
Obeskattade reserver 0 0 55 110 235 240 240 106 42 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 80 353 574 120
Kortfristiga skulder 73 36 96 125 143 429 332 151 46 0
Skulder och eget kapital 367 270 428 511 789 1 302 1 272 935 853 210
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 510 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 420 404 463 536 665 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 274 285 300 248 125 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 136 127 127 0 0 0
Omsättning 812 842 894 939 1 268 1 257 620 209 200 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 812 797 876 914 623 619 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 697 769 853 459 328 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 87 -88 -55 -99 70 271 597 184 183 -10
Nettoomsättningförändring 1,88% -9,02% -4,16% -26,65% 0,73% 101,14% 220,31% -4,00% -% -%
Du Pont-modellen 18,53% -35,56% -12,15% -19,18% 9,00% 16,44% 42,14% 26,95% 20,98% -%
Vinstmarginal 8,37% -12,05% -5,94% -10,72% 5,70% 17,30% 87,15% 131,25% 89,50% -%
Bruttovinstmarginal 88,18% 90,97% 96,35% 99,12% 98,07% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 24,51% 18,44% 36,07% 40,48% 3,45% 4,28% -29,27% -70,83% -22,50% -%
Soliditet 80,11% 86,67% 74,74% 69,88% 74,17% 62,20% 62,65% 42,92% 25,82% 42,86%
Kassalikviditet 372,60% 508,33% 429,17% 396,00% 130,07% 112,35% 45,78% 9,93% 2,17% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...