Visa allt om Damida Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -8
Resultat efter finansnetto 476 760 577 440 1 092 890 89 111 434 -74
Årets resultat 450 1 377 642 732 1 244 1 051 198 272 612 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 296 4 920 4 355 4 224 3 394 1 830 1 830 1 830 1 830 1 830
Omsättningstillgångar 3 576 1 896 1 042 821 1 184 1 758 808 714 686 592
Tillgångar 6 872 6 816 5 398 5 045 4 579 3 588 2 638 2 544 2 516 2 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 485 4 435 3 307 2 966 2 683 1 739 808 710 710 98
Obeskattade reserver 434 419 199 180 65 40 20 20 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 953 962 891 900 830 808 810 814 806 1 324
Skulder och eget kapital 6 872 6 816 5 398 5 045 4 579 3 588 2 638 2 544 2 516 2 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 200 400 250 300 450 300 120 100 200 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 70,19% 69,86% 63,98% 61,42% 59,64% 49,29% 31,18% 28,47% 28,22% 4,05%
Kassalikviditet 375,24% 197,09% 116,95% 91,22% 142,65% 217,57% 99,75% 87,71% 85,11% 44,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...