Visa allt om DLB Redovisningskonsult AB
Visa allt om DLB Redovisningskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 17 62 25 17 239 - 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -22 -41 -47 31 - -15
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -22 -41 -46 31 - -15
Årets resultat 0 0 0 0 -22 -41 -46 27 - -15
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 26 54 28 - 0
Omsättningstillgångar 21 21 21 21 36 30 51 193 - 345
Tillgångar 21 21 21 21 36 56 104 221 - 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 2 2 2 2 23 65 111 - 85
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 19 19 19 19 34 33 40 111 - 260
Skulder och eget kapital 21 21 21 21 36 56 104 221 - 345
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04 2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 40 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 13 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 17 62 25 17 239 - 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 239 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 58 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -22 -32 -36 35 0 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -72,58% 148,00% 47,06% -92,89% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 0,00% -61,11% -73,21% -45,19% 14,03% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% 0,00% -35,48% -164,00% -276,47% 12,97% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 11,76% 3,23% -12,00% 64,71% 34,31% -% -%
Soliditet 9,52% 9,52% 9,52% 9,52% 5,56% 41,07% 62,50% 50,23% -% 24,64%
Kassalikviditet 110,53% 110,53% 110,53% 110,53% 105,88% 90,91% 127,50% 173,87% -% 132,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...